#

Ny personopplysningslov: Tilbud på juridisk hjelp for NKAs medlemmer

13.02.2018

Vi har gleden av å presentere et eksklusivt tilbud på juridisk bistand angående den nye personopplysningsloven som trer i kraft i mai 2018. Tilbudet gjelder for medlemmer av NKA. 

En konsertarrangør eller en festival behandler personopplysninger i stor grad – både om egne ansatte og innleide personer, men også for privatpersoner som kjøper billetter, laster ned festivalappen, fotograferes eller oppgir sin epostadresse eller mobilnummer som arrangøren bruker selv eller ønsker å dele med andre.

Fra 25. mai 2018 kommer ny personopplysningslov. For at konsertarrangørene fortsatt skulle kunne håndtere og bruke personopplysninger, må virksomheten innhente gyldig samtykke – og det må dokumenteres at hver person har gitt slikt samtykke i henhold til de nye kravene for at opplysningene skal kunne brukes etter 25. mai. Dersom for eksempel virksomheten ikke kan dokumentere at vedkommende har sagt ja til å stå på e-postlisten, må e-posten slettes av arrangøren. 

Stine Helen Pettersen og Limita Lunde fra advokatkontoret Bing Hodneland som bl.a. hadde innlegg om personvernopplysningssloven på Trondheim Calling tilbyr å bistå de arrangørene som ikke har fått sin virksomhet i samsvar med det nye regelverket.

Tilbudet: 

  • Enhver virksomhet må ha brukeravtaler, personvernerklæringer og samtykketekster som er nødvendige for å oppfylle disse nye kravene som kommer i mai. Ingen arrangører er helt like, men dersom det ikke er noen særlige forhold kan første utkast av denne dokumentasjonen gjøres for kr. 9000 + mva.
  • Dersom din virksomhet også er databehandler (behandler personopplysninger på vegne av et annet selskap), kan Bing Hodneland utarbeide utkast til databehandleravtale som arrangøren kan tilpasse selv. Slikt førsteutkast kan gjøres for kr. 3000 +mva.
  • Alle virksomheter med egne ansatte må også ha dokumentasjon kalt internkontroll etter disse nye kravene. Bing Hodneland kan oversende 1 utkast til slik dokumentasjon som er nødvendig – prisen er kr. 15 000 for slikt første utkast på norsk for en norsk konsertarrangør eller festival. I denne prisen er også mal for en standard databehandleravtale (mal for behandlingsansvarlig) din virksomhet kan bruke ovenfor de leverandører din virksomhet benytter til å behandle personopplysninger på vegne av din virksomhet, f.eks. leverandør av drift eller support.
  • Bing Hodneland kan også lage sjekkliste for hvilke leverandører arrangøren kan bruke til å behandle personopplysninger på sine vegne. Slik sjekkliste koster kr. 3000 +mva. Ved å fylle ut sjekklisten per leverandør kan arrangøren dokumentere at den har vurdert sikkerheten og databehandleravtalen slik leverandør tilbyr. Dersom leverandøren ikke oppfyller de nye kravene, skal ikke leverandøren benyttes og arrangøren må derfor foreta slik sjekk før behandlingen av personopplysninger starter.

 

Kontakt

Limita Lunde lil@binghodneland.no 

Stine Helén Pettersen shp@binghodneland.no

 

by:Larm

Vi arrangerer nytt seminar om den nye personopplysningsloven på by:Larm med en påfølgende workshop i samarbeid med Ticketmaster Norge. Les mer om dette her:

Ny Personvernlov: Hva betyr det for bransjen?

Workshop: General data protection regulation

 

Les mer om den nye loven her.