#

Ny håndbok: Sosialt entreprenørskap for konsertarrangører

22.10.2018

Siden 2015 har Norske Konsertarrangører jobbet med prosjektet Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap og nå tilbyr vi en egen håndbok, som en del av prosjektet. Håndboka kan bestilles i vår nettbutikk. 

Ny håndbok

Sosialt entreprenørskap handler om å løse sosiale utfordringer og samtidig være økonomisk bærekraftig. Håndboka er laget for å inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar, og ved hjelp av teori, eksempler og praktiske oppgaver gir boka en innføring i sosialt entreprenørskap. De praktiske oppgavene i håndboka hjelper til med å kartlegge ressurser, ferdigheter og metoder som er nyttige for oppstart av prosjekter med sosialt entreprenørskap som fokus. Mange av eksemplene i håndboka er hentet fra medlemmer av Norske Konsertarrangører.

- Det finnes mange ulike innfallsvinkler til sosialt entreprenørskap og jeg håper flere kan bli inspirert til å blåse liv i egne ideer ved hjelp av inspirasjon og redskapene som fremkommer i håndboka. Ofte er det kun noen få justeringer som skal til for at prosjekter eller bedrifter får inkorporert spennende sosiale aspekter i sitt virke, sier prosjektleder i Norske Konsertarrangører, Guri Hummelsund. 

Bestill boka her

*Alle medlemmer av NKA får en gratis bok i poste i løpet av november 2018.  

 

Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap   

I prosjektperioden mellom 2015 og 2018 har vi gitt støtte til totalt 15 prosjekter både økonomisk og ved tilrettelagt oppfølging og veiledning. 

NKA medlemmer som fikk tildelt midler i perioden:

 • Blåfrostfestivalen
 • Buktafestivalen
 • FUBIAK
 • Hulen Bergen
 • Juba Juba/Pstereo
 • Kongsberg Jazzfestival
 • Mablisfestivalen
 • Malakoff Rockfestival
 • Miniøya
 • Morodalfestivalen
 • Månefestivalen
 • ROCKSLO
 • Vinjerock
 • Østkanten Bluesklubb