#

Nordic SPOT – ny møteplass for helårsarrangører

28.06.2018

Nordic SPOT arrangeres for første gang 1. september 2018 i Fredrikshavn i Danmark, med intensjon om å lage en møteplass for nordiske helårsarrangører, band og bookere.

Nordic SPOT arrangeres av Dansk Rock Samråd (ROSA)/ SPOT festival & Musiske Hus som er et regionalt spillested i Fredrikshavn. Målet er å skape en årlig møteplass som vil fungere som en plattform hvor nordiske musikkaktører kan skape nye internordiske samarbeid og møte nye potensielle samarbeidspartnere på kryss av landegrenser.

 

Gratis å delta

I år vil det være gratis å delta på Nordic SPOT, men du må registrere deg i forkant for billett. 

Registrer deg

(Merk. Hver deltager kan kun hente ut 1 stk, dette for å registrere navn på alle som skal delta).

 

 

Program: 

10.30-12.00 ankomst, enkel frokost

12.15 - 13.45 TALK 

Hvordan aktiverer man lokale samarbeidspartnere?

Skap en forretning omkring musikken.

Tue Lund Christensen, Reffen Events/Copenhagen Street Food

Bryan Hembree, Fayetteville Roots festival, Arkansas

Rasmus Schrøder, Kulturværftet Helsingør

TBA:

14.30-15.30 TALK 

Hvordan utvikler vi oss som spillesteder og finner det nye publikummet?

Hvor er konsertformatet på vei? 

Nanna C. Rohweder, Københavns Musikteater

Ulrik Ørum-Petersen, Heartland festival

 

15.00 -15.30 Kaffepause

16.00 -18.30 Field trip/Networking


18.30 - 19.30 Middag


20.00-23.30 Showcases

Ester Brohus (DK) www.esterbrohus.dk

Kolonien (SE) www.kolonien.nu

Mikael K (DK) www.klondyke.dk

Jens Lysdal (DK) www.lysdal.com

T.B.A (NO) 

  

Mer informasjon