#

Music Moves Europe - søk penger til prosjekter på kompetanseheving og artistmobilitet

16.05.2018

EU-kommisjonen har åpnet for å søke penger til prosjekter på bl.a. kompetansehevning og artist-mobilitet. Dette er et ledd i å forberede den framtidige støtteordningen for musikkindustrien i Europa, Music Moves Europe. NKA oppfordrer medlemmer til å søke- og tilbyr hjelp og rådgivning fra koordinator av det europeiske arrangørnettverket, Live DMA.

 

Hva er Music Moves Europe?
Music Moves Europe (MME) er EU-kommisjonens framtidige støtteprogram for den europeiske musikkbransjen.

EU har et pågående støtteprogram for plattformer, nettverk og samarbeidsprosjekter for musikkbransjen som heter Creative Europe (2014-2020). Som en del av støtteprogrammet lanseres MME for å utvikle og teste ulike tiltak, slik at man lettere kan tilpasse de spesifikke behovene i bransjen. 

 

Søknad
EU-kommisjonen har derfor åpnet for å søke penger til prosjekter på bl.a.:

  • Kompetanseheving (seminarer, workshops, opplæring, hospitantordninger)
  • Artist-mobilitet

Søknadsfristen er satt til 27.08.18 og 10.09.18. Støttebidragene er på inntil 55 000 € og 30 000 €. Det er krav til medfinansiering. Samarbeidsprosjekter vil kreve minst 2-3 prosjektpartnere.

 

Rådgivning
NKA er medlem av det europeiske nettverket Live DMA, som jobber for spillesteder og festivaler i Europa. Audrey Guerre, som er nettverkets koordinator, kan kontaktes for hjelp og rådgiving med søknad til Music Moves Europe.

Kontakt Audrey her. 

 

For mer informasjon og søknad:

Music Moves Europa

MME - Training scheme young music professionals

MME - Online and offline distribution

Kulturrådet