#

Music Moves Europe- søk penger til prosjekter på kompetanseheving og artistmobilitet

01.01.0001

EU-kommisjonen åpner opp for å søke penger til prosjekter på bla. kompetansehevning og artist mobilitet. Dette er et ledd i å forberede den framtidige støtteordningen for musikkindustrien i Europa, Music Moves Europe. NKA oppfordrer medlemmer om å søke- og tilbyr hjelp og rådgivning fra koordinator av det europeiske nettverket, Live DMA.

 

Hva er Music Moves Europe?
Music Moves Europe (MME) er EU-kommisjonens framtidige støtteprogram for den europeiske musikkbransjen.

EU har et pågående støtteprogram for plattformer, nettverk og samarbeidsprosjekter som heter «Creative Europe» (2014-2020).  Nå forberedes det en forlengelse og utvidelse av «Creative Europa» som har til mål å ..»help the music sector flourish, to adapt to new challenges and to reap the benefits of digitization».

 

Søker penger prosjekter
I arbeidet med dette har EU-kommisjonen tett dialog musikkbransjen for å identifisere de viktigste utfordringene sektoren står overfor. Som en del av disse forberedelsene åpner de nå opp mulighetene får å søke penger til prosjekter på bla:

  • Kompetanseheving (seminarer, workshops, opplæring, hospitantordninger)
  • Artist mobilitet

Kommisjonen har foreløpig ikke åpnet søknadsskjema og har ellers vært sparsommelig med informasjon om detaljer i ordningen. Det vi vet er at den mest sannsynlig vil komme i løpet av mai og at søknadsfristen vil være veldig kort. Derfor ønsker NKA å informere og gi våre medlemmer som kunne være interessert i å søke en heads-up. Det skal være ca. mellom 30 000- 40 000 € i prosjektmidler over en prosjektperiode på 12-18 måneder. Samarbeidsprosjekter vil kreve minst 2-3 prosjektpartnere.

 

Rådgivning
NKA er medlem av det europeiske nettverket Live DMA, som jobber for spillesteder og festivaler i Europa. Audrey Guerre, som er nettverkets koordinator, kan kontaktes for hjelp og rådgiving med søknad.

 

Kontakt Audrey her.

 

For mer informasjon:

Music Moves Europa

Kulturrådet