Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

MUO presenterer: Fagsamling for teknisk ansvarlige

09.01.2018

Samlingen er en årlig møteplass for teknisk ansvarlige på spillesteder og hos konsertarrangører fra hele landet. Her får du en unik mulighet til å få faglig påfyll, utveksle erfaringer- og møte andre i samme bransje. Årets tema er HMS og arbeidsforhold.

Påmelding
Påmeldingsfrist er mandag 29. januar.

Meld deg på

Program
Detaljert program vil publiseres snart. Her er noen foreløpige smakebiter:

  • Arbeidsforhold og helse. Foredrag ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt med fokus på faktorer i arbeid som påvirker helse. Turnusarbeid, nattarbeid, risiko for ulykker, psykisk belastning o.l.
  • Arbeidstid for konsertteknikere. Innlegg med særlig fokus på arbeidstider og hvordan gjengs praksis i dag forholder seg til lovverk sett i et fagforeningsperspektiv.
  • Hvordan jobbe med HMS på spillesteder. Praktisk foredrag ved Svein-Egil Hernes om hvordan hvilke regelverk som er gjeldende, rollefordeling, utarbeidelse av gode rutiner m.m.
  • Paneldebatt. Vi samler et panel på 4-5 representanter fra ulike deler av bransjen til å diskutere de ulike deltema fagsamlingen har tatt for seg i en oppsummerende diskusjon. Det vil være representanter for utleiefirma, arrangører, konsertteknikere, fagforening m.fl.
  • Brannsikkerhet ved konsertsteder. Tromsø brannvesen ved forebyggende avdeling holder foredrag om brannsikkerhet, rutiner og regelverk for spillesteder.
  • El-sikkerhet. Tilsvarende det ovennevnte, men med fokus på el-sikkerhet
  • Lydfornuft. Praktisk guide til å begrense hørselskader Praktisk rettet foredrag om dB-nivåer, hørselskader, bruk av lydmålingssystemer, hørselsvern og regelverk.


Sted

Tvibit, Parkgata 27, 9008 Tromsø


Tid

Tirsdag 13. februar (11.00-17.00) og onsdag 14. februar (10.00-16.00)


Pris
Deltakelse på samlingen er gratis (inkluderer lunsj og middag), men reise og opphold må deltakere selv stå for.

Reiserefusjon
Medlemmer av NKA og MFO kan i etterkant søke reiserefusjon opptil kr. 1.000,- pr. medlemsorganisasjon. Ta vare på kvitteringer! MUO jobber også med å få til en gunstig hotellavtale.


Meld deg gjerne også på event på Facebook for løpende oppdateringer.

 

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med fagansvarlig i MUO, Kjetil Wevling / 920 41 471.