Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket lansert. Fra venstre: prosjektleder i NKA, Berit Vordal, seniorrådgiver i FFO, Cato Lie og daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Foto: Andreas Feen Sørensen, NKA
Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket lansert. Fra venstre: prosjektleder i NKA, Berit Vordal, seniorrådgiver i FFO, Cato Lie og daglig leder i NKA, Tone Østerdal. Foto: Andreas Feen Sørensen, NKA

Lansering av Tilgjengelighetsmerket for arrangører - Bedre tilgjengelighet på kulturarrangementer

10.12.2018

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert. Merket viser vei til kulturarrangementer som er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne og gjør det enklere for arrangører å jobbe systematisk med tilgjengelighet.

Ved hjelp av Tilgjengelighetsmerket blir det nå enklere å finne god informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer, samtidig som merket gir et konkurransefortrinn til sertifiserte arrangører når de skal selge billetter og rekruttere frivillige.

Over en tredjedel av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse og det kan ofte være vanskelig å finne tilstrekkelig informasjon om tilgjengelighet på kulturarrangementer. Forskning viser at mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar mindre på kulturarrangementer, samtidig som arrangører ikke får utnyttet sitt fulle potensiale.

Seniorrådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Cato Lie, er svært positiv til lanseringen da Tilgjengelighetsmerket bidrar konkret til nedbygging av samfunnsskapte barrierer for funksjonshemmede og hindrer at det skapes nye.

- Dette er i tråd med Lov om likestilling- og diskriminering, og vi håper at bruken av merket vil gjøre det enklere for flere å delta aktivt i kulturlivet, sier Lie.

Interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører står bak satsningen og har jobbet med tilgjengelighet på kulturarrangementer siden 2014. Underveis i prosessen har nærmere 30 arrangører fått opplæring, det har blitt publisert en håndbok om temaet, og nå lanseres Tilgjengelighetsmerket, som flere arrangører allerede har begynt å ta i bruk.

- Tilgjengelighet handler om menneskelig mangfold, inkludering og like muligheter til deltakelse for alle. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle, sier prosjektleder i Norske Konsertarrangører, Berit Vordal.

Vi vil takke alle arrangørene og samarbeidspartnerne som har vært med i prosjektet og håper at mange vil ta merket i bruk i tiden som kommer. Ta kontakt for mer informasjon. 

Les mer på tilgjengelighetsmerket.no