Statsbudsjettet 2019 legges frem mandag 08. oktober kl. 10:00. Vi inviterer til debatt onsdag 10. oktober på Kulturhuset i Oslo. Foto: Stortinget.
Statsbudsjettet 2019 legges frem mandag 08. oktober kl. 10:00. Vi inviterer til debatt onsdag 10. oktober på Kulturhuset i Oslo. Foto: Stortinget.

Kulturbudsjettet 2019 - paneldebatt (strømmes direkte)

08.10.2018

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 8. oktober. Budsjettforslaget inneholder noen lyspunkter, men ellers er det lite nytt og ingen reell styrking av arrangørfeltet. Møt kulturministeren i debatt onsdag 10. oktober kl. 09.45. Arrangementet strømmes.

Statsbudsjettet 2019

Vi gleder oss over økningen i tilskuddet til Momskompensasjonsordningen og tilskuddene til Balansekunst og Kulturalliansen. Vi merker oss også at Musikkutstyrsordningen foreslås tilført 5 millioner kroner med tanke på utvidelse til flere sjangere. Dette er positivt, men kan kun ses på som en start. En reell utvidelse vil kreve betydelig mer friske midler. En utvidelse må ikke gå på bekostning av de som allerede kan søke midler.

Ellers er det lite nytt i budsjettet og ingen reell styrking av arrangørfeltet. Dette øker våre forventninger til hva som prioriteres og trekkes frem i den kommende kulturmeldingen. Mye står på spill i kulturpolitikken fremover. 

 

Kulturministeren i debatt onsdag 10. oktober kl. 09:45

Sammen med Arrangørforum, Kulturalliansen, Musikkutstyrsordningen og Balansekunstinviterer vi til debatt på Kulturhuset i Oslo onsdag 10. oktober. Kulturministeren kommer og vil innlede med en gjennomgang av sine budsjettprioriteringer. Etterpå blir det paneldebatt om budsjettet med utgangspunkt i fem temaer som et samlet musikk- og kulturliv er opptatt av: Kulturarenaer, balanse i kulturlivet, arrangørfeltet, utøverfeltet og frivillig kulturliv. Debatten avsluttes med en åpen spørsmålsrunde fra salen.

Debattpanel:
• Kulturminister Trine Skei Grande (V)
• Kristin Ørmen Johnsen (H)
• Anette Trettebergstuen (AP)
• Geir Jørgen Bekkevold (KrF)
• Freddy André Øvstegård (SV)
• Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Hvert tema åpnes med en kort innledning fra en representant for feltet:
• Kulturarenaer, innleder Rhiannon Edwards - MUO
• Balanse i kulturlivet, innleder Guro Kleveland - Balansekunst
• Arrangørfeltet, innleder Tone Østerdal - NKA
• Utøverfeltet, innleder Hans Ole Rian - MFO
• Frivillig kulturliv, innleder Marit Jacobsen - Kulturalliansen

 

Tid og sted

Arrangementet finner sted på Kulturhuset i Oslos (Youngs gate 6), onsdag 10. oktober. Kaffe, bakst og mingling fra 09.15. Debatten starter kl. 09.45. Varighet ca. 1,5 time. Følg strøm direkte fra vår Facebookside: www.facebook.com/konsertarrangor.  Du finner også strøm i Facebook-arrangementet her.

 

Bidragsytere

Arrangementet organiseres av Arrangørforum (Norske Konsertarrangører, Klassisk, nyMusikk, FolkOrg, Norsk Jazzforum, Norsk Viseforum, Norske Kulturhus, Norske Festivaler, og Norsk Bluesunion), Musikkutstyrsordningen, Kulturalliansen, Balansekunst og Musikernes Fellesorganisasjon.