De frivillige i Kirkens SOS får Frivillighetsprisen 2017 fordi de i en årrekke har bidratt til å skape et varmere samfunn, og utvilsomt har berørt mange enkeltmenneskers liv. Foto: André Skjelin.
De frivillige i Kirkens SOS får Frivillighetsprisen 2017 fordi de i en årrekke har bidratt til å skape et varmere samfunn, og utvilsomt har berørt mange enkeltmenneskers liv. Foto: André Skjelin.

Frivillighetsprisen 2018: nominer nå

10.09.2018

Frivillighetsprisen deles ut på FNs dag for frivillig innsats, 5. desember. Prisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Kjenner du noen som fortjener prisen?

Nominer din favoritt her

 

Hvem skal få prisen?

Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

 

Nominer en som fortjener Frivillighetsprisen 2018

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats?

Fristen for nominasjon er 15. september.

Frivillighetsprisen 2018 deles ut 5. desember, og vinneren får 50 000 kroner fra Norsk Tipping.

 

NOMINER DIN FAVORITT HER