#

Fordeling av stimuleringsmidler til bedre tilgjengelighet på kulturarrangementer

11.12.2018

Norske Konsertarrangører (NKA) har delt ut stimuleringsmidler til 13 nye konsertarrangører som arbeider for å bedre tilgjengeligheten på spillesteder og festivalarenaer. Stimuleringsmidlene er en del av NKAs satsingprosjekt Tilgjengelighet Kultur-Norge. 

Underveis i prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge oppdaget vi tidlig at det var behov for stimuleringsmidler til arrangører som ønsket å bedre tilgjengeligheten på sitt arrangement. Målsettingen med prosjektet var å gjøre kulturarrangementer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og bedre tilrettelegging for frivillige og funksjonærer.

 

Dette er andre gang vi deler ut stimuleringsmidler til dette formålet.

  • I 2017 var det 18 søkere, med et samlet budsjett på 1 675 095 kr. Samlet søknadssum var 490 550 kr. 14 arrangører ble tildelt tilsammen 300 000 kr.
  • I 2018 var det 25 søkere, med et samlet budsjett på 1 371 997 kr. Samlet søknadssum var 719 500 kr. 13 arrangører ble tildelt tilsammen 150 000 kr.

Følgende arrangører mottok støtte i 2018: Hagan Bluesklubb, Huset scene Moelv, Interkultur, Juba Juba, Livestockfestivalen, Mabilsfestivalen, Miniøya, Oslo Pride, Pstereo, Riddu Riddu, Steinkjerfestivalen, Union Scene og Vannvogna.

Blant de som fikk avslag, var det noen som søkte om det som tildelingsutvalget definerte som vedlikeholdskostnader eller oppgradering av offentlige bygg, noe utvalget mente var er et kommunalt ansvar.

Tiltakene som ble gjennomført etter tildelingen i 2017 viser at det er mulig å få til tiltak som skaper varig endring og forbedring for relativt lite penger. Andre tiltak kan være mer kostbare og må bekostes årlig. F.eks: To barnefestivaler har tegnspråktolket alle sine konserter. Dette tiltaket har en stor kostnad, men det er et eksempel på et viktig tiltak som når mange.

Vårt mål er at kulturarrangører, fylkeskommuner, kommuner og kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sammen skal gjøre kulturopplevelser til en god opplevelse for alle. Vår erfaring viser at inspirasjon og kompetanseheving hjelper. Derfor utfordrer vi kommuner og fylkeskommuner til å etablere lokale stimuleringsmidler for å motivere kulturarrangører til å bli gode på tilgjengelighet.

 

Tilgjengelighetsmerket

Som en videreføring av arbeidet i prosjektet, lanserte vi Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører, mandag 10. desember. Tilgjengelighetsmerket skal gjøre det enklere for mennesker med nedsatt funksjonsevne å få informasjon om tilgjengelighet samt synliggjøre kulturarrangører som har god tilgjengelighet på sine arrangementer. Merket gir et konkurransefortrinn til arrangører som satser på tilgjengelighet, samtidig som det bidrar til både publikumsutvikling og viktig kompetanseheving.

Mer om tilgjengelighetsmerket

Mer om prosjektet