#

Er ditt kulturarrangement tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne?

20.02.2018

God tilgjengelighet og tilstrekkelig informasjon om dette på din hjemmeside har stor betydning når mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bestemme seg for å kjøpe billett eller ikke. NKA har laget en sjekkliste som arrangører kan bruke for å sjekke egen tilgjengelighet. Test dere selv!

For å kunne kartlegge tilgjengeligheten på sitt eget konsertsted kand et være kjekt å bruke en sjekkliste for å få en oversikt over hva som må forbedres og hva man er flink på. Listen kan brukes til å sjekke tilgjengeligheten i sin helhet eller man kan velge seg ut elementer avhengig av type arrangement, deltakere og hvilke behov som er meldt inn på forhånd. Ofte må man ta noen valg om hva som er prioritert, oppnåelig og akseptabelt i den gitte situasjonen. Vi har laget en enkel sjekkliste som arrangører kan bruke for å teste tilgjengeligheten på sitt eget arrangement.

Sjekk ditt konsertsted

Delta på lunsjseminar om tilgjengelige kulturarenaer i Stavanger, Bodø, Tromsø og Drammen - våren 2018

NKA inviterer til seminar om tilgjengelighet på kulturarrangement - og hvordan man som arrangør kan jobbe med dette. Seminaret er åpent for alle og passer særlig for kulturarbeidere, kultursjefer, kulturarrangører og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fokus: nettside og informasjon.

Påmelding

 

Kompetanse om tilgjengelige kulturarenaer

NKA holder kurs for arrangører og kulturaktører i hvordan man bedre kan tilrettelegge sine arrangement. Feks er god informasjon om tilgjengelighet ved billettbestilling eller frivilligregistrering en viktig start for at mennesker med nedsatt funksjonsevne raskt skal få nødvendig informasjon om arrangements tilgjengelighet. God informasjon om tilgjengeligheten viser at organisasjonen har et bevist forhold til at kulturarrangement skal være tilrettelagt for alle.

Bestill kurs

 

Tilgjengelighetshåndboka- for konsertarragører

Tilgjengelighetshåndboka har som mål å inspirere kultur- arrangører til å gjøre sine kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I håndboka samlet informasjon som er nyttig for kulturarrangører som vil satse på god tilgjengelighet. Vi har delt informasjonen inn i 7 innsatsområder. Hvert innsatsområde sier noe om hva som er viktig for å få til bedre tilgjengelighet.

Bestill boka

 

For mer informasjon om NKAs prosjekt "Tilgjengelighet Kultur-Norge" se her.