Møt MoroFoto - en fotogruppe for utviklingshemmede i Odalen. Morodalsfestivalen fikk støtte siste runde for en årbok laget av og med Morofoto.
Møt MoroFoto - en fotogruppe for utviklingshemmede i Odalen. Morodalsfestivalen fikk støtte siste runde for en årbok laget av og med Morofoto.

Ekstra tilskudd til prosjekter om sosialt entreprenørskap - Søk nå!

25.04.2018

Norske Konsertarrangører (NKA) er midt i utføringen av prosjektet ”Konsertarrangører og sosialt entreprenørskap”. Så langt har vi støttet 15 medlemmer som har satt i gang prosjekter med sosialt entreprenørskap som målsetning. Det er en glede å annonsere at vi har plass til enda to arrangører! Søknadsfrist 14 mai.

 

Vi ønsker å høre fra dere som har en gode ideer til et prosjekter som kan utføres innen 31 oktober 2018. Kontakt prosjektleder Guri Hummelsund direkte via epost eller telefon så snart som mulig dersom dere ønsker støtte.

Gjennom prosjektet ønsker NKA å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep og inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar. Vi ønsker at prosjektet skal gi både sosiale og økonomiske resultater. Det betyr gode og målbare sosiale resultater og at løsningen ideelt sett bygger på en forretningsmodell som er økonomisk bærekraftig. Til syvende og sist skal dette være en vinn-vinn situasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc. Les mer om lanseringen av støtteordningen her.

 

Hva kan man søke om støtte til?

Med denne støtteordningen ønsker vi å bidra til at de ideene og initiativene som arrangører sitter med skal blir realisert og få en langsiktig form. Målet med økonomisk støtte og veiledning er å skape sosialt entreprenørskap av eksiterende prosjekter som arrangører driver med. Midlene som deles ut må ha en varig verdi og vise at arrangøren tar sosialt ansvar. 

                                                                                                

Hvor mye penger kan man søke om?

Inntil 25 000 kr.

 

Hvilke krav stilles til søknaden?

Kravene til rapportering er enkle. Vi ønsker dokumentasjon i form av bilder og enkel beskrivelse av prosjektet. Mottakere av midlene kan også bli bedt om å stille opp på intervjuer som skal danne grunnlag for en håndbok vi skal lage i dette prosjektet. 

 

Søknadsfrist: 14 mai 2018

Ta kontakt med prosjektleder i NKA Guri Hummelsund / 970 00 747 for å få tilsendt søknadsskjema.

 

Tildeling

Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført innen utløpet av mai 2018.