#

Bedre tilgjengeligheten på ditt arrangement - helt gratis

12.09.2018

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» ønsker nye arrangører velkommen til å ta del i prosjektet for høsten 2018. Prosjektets mål er å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse og bedre muligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

«Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt som eies og driftes av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming». Prosjektet er nå inne i sin tredje fase og fortsetter med opplæring av arrangører på tilgjengelighet.


Bli med
Vi søker nye arrangører som kunne tenke seg å ta del i prosjektet for høsten 2018. Som deltaker skal man jobbe med å gjøre sitt arrangement mer tilgjengelig, for alle. Vi tilbyr:

  • Opplæringen «Tilgjengelighet på kulturarrangement»
  • Utarbeide individuell handlingsplan for tilgjengelighet
  • Evaluering av tilgjengeligheten i tråd med handlingsplanen
  • Alle som melder seg på prosjektet og som gjennomfører opplegget vil få Tilgjengelighetsmerket

 

I løpet av høsten skal vi lansere Tilgjengelighetsmerket. Tilgjengelighetsmerket er et bevis på at ditt arrangement er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Merket skal lede vei og kan benyttes i arrangørens kommunikasjon. Man får mer informasjon om dette underveis i prosjektet. 

 

Vi ønsker alle typer arrangører velkommen til å søke om å ta del i dette prosjektet. I utvelgelsen vil det bli lagt vekt på at deltakerne skal reflektere bredden av medlemsmassen til NKA. Det er kun medlemmer av NKA som kan søke og det er gratis å delta.

Søknadsfrist: 28. september 2018.

SØK HER


Spørsmål angående prosjektet og deltakelse:

Prosjektleder i NKA, Berit Vordal berit.vordal@konsertarrangor.no / 920 60 660

Les mer om prosjektet her.