"Lambasleppet" Festidalen Foto: Jorun Larsen
"Lambasleppet" Festidalen Foto: Jorun Larsen

Søk Frifond 1. Juni

24.05.2017

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier. Frist 1. Juni!

Nå nærmer det seg søknadsfristen til vårens frifond tildeling. Søknadsfrist er 1. Juni og det søkes om ungdomsprosjekt som gjennomføres etter dette tidspunktet. 

Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammene til frivillige organisasjoner som er demokratiske, medlemsbaserte og som jobber for og med barn og unge i lokalmiljøet. 

For medlemmer i Norske Konsertarrangører, er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot konsert arrangering eller annen musikkaktivitet. Har du gode ungdomsprosjekter eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente på enkel måte. 

La deg gjerne inspireres av Frifond eksemplet under. Her kan du se nærmere på ulike prosjekt som har mottatt Frifond støtte. 

Gode Frifondekssempler - Møt Trashpop 

Medlemmer skal i utgangspunktet søke direkte til Norske Konsertarrangører. Det er ikke mulig å motta Frifondmidler fra flere nasjonale organisasjoner samtidig. Er dere medlem flere steder, må dere velge å søke til en av stedene. Bluesklubber må foreløpig søke direkte til Norsk Bluesunion (NBU), siden NBU har søkt om Frifondmidler på vegne av de bluesklubbene som har ungdomsprosjekt. 

Bruk søknadskjema/portal nederst på siden.

Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder også følgende hovedkriterier;

  • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
     
  • Organisasjonsform: gjelder kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger som har aktivitet rettet med og for barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke hos NKA. Er du en kommunal fritidsklubb, kan du sjekke ut Ungdom og fritid sin Frifondordning 

Se ellers øvrige nye reviderte retningslinjer i 2017 nederst på siden.


Søkerguide for medlemmer i Norske Konsertarrangører
Det er mulig å søke 2 ganger per år; 1. juni og 1. november. Merk at det er nye satser fra i år. Det gis minimum 10.000 per år i grunnbeløp  og inntil (maks) 35.000 i støtte per prosjekt /per runde. Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Merk at det kan søkes om totalt 50.000 per år.

Et prosjekt kan være en enkeltkonsert, en konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. En søker om prosjekt som gjennomføres etter søknadsfristen. En kan velge å søke om enten kun grunnbeløpet eller en kan søke om prosjektstøtte (som har noen flere krav. Her ligger grunnstøtten inne). 

Grunnbeløp 
For medlemmer i Norske konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som oppfyller hovedkriteriene, legger ved en beskrivelse og konsertoversikt for 2016 samt planlagt program 2017 er garantert 10 000,- i grunnbeløp per år.

Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg ha med i søknadskjemaet: (merk at prosjektstøtten gjelder per søknadsrunde.)

  • Prosjektbeskrivelse med mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter i  2016, samt konsertene dere søker støtte til i 2016/2017

Usikker på budsjettoppsett? Nederst i artikkelen er det en enkel mal som kan brukes som utgangspunkt om dere ikke har egen mal.

Nye krav
Det må kvitteres at fjorårets støtte er brukt opp , før ny støtte kan utbetales. Dette betyr nødvendigvis ikke om tiltaket har gått i overskudd eller underskudd totalt sett, men om midlene er forbrukt til det en har fått støtte til.

Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Untak for dette er om rapporteringsfristen ikke er gått ut enda. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader. mariann@konsertarrangor.no

Send Søknad

Det skal søkes digitalt på NKA sin nettside. Husk at det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet. Får dere problemer, f.eks. med for store vedlegg, ta kontakt. 

Det er viktig å få med all informasjon som er etterspurt i skjemaet og husk at søknadsfristen er 1.juni. Vi oppfordrer til å søke i god tid. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging om noe mangler. 

Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler mottatte søknader hos Norske Konsertarrangører. 

Søknadsskjema Frifond vår 2017

Retningslinjer Frifond NKA revidert 09.03.2017

Enkel budsjettmal