Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Nettverket representerer tilsammen mer enn 2500 spillesteder og festivaler. I juni var NKA vertskap for nettverkets generalforsamling.
Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Nettverket representerer tilsammen mer enn 2500 spillesteder og festivaler. I juni var NKA vertskap for nettverkets generalforsamling.

NKA - sterkt representert i europeiske nettverk for å styrke både norske og europeiske arrangører

27.06.2017

Den 20.-22. juni var NKA vertskap for det europeiske nettverket Live DMA sin årlige generalforsamling i Oslo. NKA er representert i styret for nettverket som samler over 2500 spillesteder og festivaler fordelt på 13 europeiske land. Under samlingen gikk også startskuddet for det fireårige prosjektet "Live Style Europe" som vil styrke både nettverket og europeiske spillesteder og festivaler i årene som kommer.  

Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale foreninger og organisasjoner - alle foreningene er støttende til nye utøvere og kulturelt mangfold i musikkbransjen. Nettverket består av 17 medlemmer i 13 land, som igjen snakker på vegne av mer enn 2500 spillesteder og festivaler - og nettverket vokser raskt. For Live DMA uttrykker den raske utvidelsen av nettverket et sterkt behov for samarbeid på tvers av landegrenser. 

Generalforsamling
Under generalforsamlingen ble aktivitetene i 2016 gjennomgått sammen med regnskap og budsjett for henholdsvis 2016 og 2017. For å bli kjent med hver enkelt medlems utfordringer og fokusområder fikk alle muligheten til å presentere dette i plenum. Etter presentasjonsrunden diskuterte delegatene felles utfordringer og fokusområder for Live DMA i tiden som kommer. Selv om nettverket har ulike medlemmer fra 13 forskjellige land spredt over hele Europa var det mange felles utfordringer i bransjen. En konkretisert oversikt skal utarbeides i løpet av 2017. 

Ved valg av nytt styre ble følgende personer ble valgt for neste periode (2017 - 2018):
Styreleder (delt): Isabelle Von Walterskirchen, PETZI, Sveits
Styreleder (delt): Anders Tangen, NKA, Norge
Kasserer: David Dehard, Club Plasma, Belgia,
Sekretær: Marc Wohlrabe, LiveKomm, Tyskland
Styremedlem: Joppe Pihlgren, Svensk Live, Sverige
Styremedlem: Stéphanie Thomas, FEDELIMA, Frankrike
Styremedlem: Armando Ruah, ACCES, Spania

NKA er stolte og beæret over å få valgt inn Anders Tangen fra Norge som styreleder for neste periode. Vervet som styreleder er delt sammen med Isabelle Von Walterskirchen fra Sveits for å sikre kjønnsbalanse og en overkommelig arbeidsmengde. 

 
Kickstart for "Live Style Europe"
Tidligere i år fikk Live DMA gjennomslag og støtte til prosjektet Live Style Europe. Prosjekt er samfinansiert av EU-kommisjonen gjennom Creative Europe-programmet - Cultural network strand. Prosjektet vil bli gjennomført i tidsrommet juni 2017 - juni 2021, og samlingen i Oslo markerte en kickstart for prosjektet ved å sette alle medlemmene godt inn i tematikken, samt å planlegge aktivitetene for det neste året i detalj. Hovedaktivitetene for prosjektet er:

• Arbeide med datainnsamling og analyser på europeisk plan
• Sette opp tematiske arbeidsgrupper
• Utvikling av faglige og strukturelle tilnærminger til næringen, spesielt i Øst- og Mellom-Europa
• Engasjerende publikum og frivillige
• Styrke samarbeid med offentlige organer
• Gjennomføre en felles uavhengig kampanje, og en offentlig begivenhet, Open Club Door Day

Statistikk
Siden 2011 har Live DMA samlet data fra europeiske spillesteder og sammenlignet dem på ulike skalaer. Alle de deltakende nasjonale organisasjonene har egne representanter i statistikkarbeidet som møtes en til to ganger i året for å utveksle erfaringer, og diskutere utfordringer om muligheter. Møtet i Oslo evaluerte datainnsamlingen for 2015 og planla for neste innsamling for 2016. Hovedfokus for utviklingen av undersøkelsen er å styrke arbeidet på nasjonal skala og dermed forbedre dataene sammenlignet på europeisk nivå.

 

Deler av forsamlingen.

Deler av representantene fra de ulike europeiske foreningene og organisasjonene i Live DMA samlet i Oslo.  

 

Medlemmer i Live DMA: Norge NKA Sverige Livemusik Sverige Danmark DanskLive Nederland  VNPF Belgia ClubCircuit & Court-Circuit Frankrike FEDELIMA & Collectif Culture Bar-Bars Storbrittania Music Venue Trust Tyskland LiveKomm Sveits PETZI Italia KeepOn Spania ACCES & ASACC & Kultura Live, Litauen LOFTAS Tyrkia Salon/IKVS