#

NKA søker nye deltakere i prosjekt om tilgjengelighet på kulturarrangement

26.04.2017

Prosjektet «Tilgjengelighet Kultur-Norge» søker 10 nye arrangører til å ta del i videreføringen av prosjektet for 2017. Prosjektet har som mål å bedre tilgjengelighet på festival/kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse og bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

«Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt som eies av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming». Nytt i videre satsing for prosjektet er en støtteordning der medlemmer av NKA kan søke om økonomisk støtte til egne prosjekter på tilgjengelighet. Mer informasjon om støtteordningen kommer i løpet av sommeren 2017.


Bli med
Vi søker nå 10 arrangører som kunne tenke seg å ta del i prosjektet for 2017. Som deltaker av prosjektet skal man jobbe med gjøre sitt arrangement mer tilgjengelig, for alle. I løpet av prosjektperioden skal arrangørene bl.a. gjennomføre:

  • Opplæringen «Tilgjengelighet på kulturarrangement»
  • Utarbeide individuell handlingsplan for tilgjengelighet
  • Evaluering av tilgjengeligheten i tråd med handlingsplanen
  • Utstedelse av tilgjengelighetssymbol som illustrerer arrangørens kompetanse på området

Er du medlem av Norske konsertarrangører kan du søke om å bli med, og vi ønsker alle typer arrangører velkommen til å søke om å ta del i dette prosjektet. I utvelgelsen vil det bli lagt vekt på at deltakerne skal reflektere bredden av medlemsmassen til NKA. 

Søknadsfrist: 15. mai 2017.

SØK HER


Spørsmål angående prosjektet og deltakelse:

Prosjektleder i NKA, Berit Vordal berit.vordal@konsertarrangor.no / 920 60 660

Les mer om prosjektet her.