Det er mange måter å forbedre tilgjengeligheten på sitt kulturarrangement. Start gjerne med god og synlig informasjon på nettsiden.
Det er mange måter å forbedre tilgjengeligheten på sitt kulturarrangement. Start gjerne med god og synlig informasjon på nettsiden.

NKA deler ut stimuleringsmidler til medlemmer som ønsker å satse på bedre tilgjengelighet

15.09.2017

Norske Konsertarrangører har fått midler fra Bufdir v/Deltasenteret som er øremerket tilskudd til konsertarrangører som vil bedre tilgjengeligheten på sine kulturarrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å søke. Tilskudd overføres allerede før 1. desember 2017.

Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt som eies og driftes av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen "tilskudd til arbeid med universell utforming". Prosjektet har som mål å bedre tilgjengelighet på kulturarenaer for mennesker med funksjonsnedsettelse samt å bedre mulighet for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Prosjektet ønsker:

  • Å øke bevisstgjøringen rundt behovene for tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • Bedre tilgjengeligheten på kulturarenaer i Norge, slik at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i ulike kulturarrangementer som publikum eller frivillig
  • En bedre opplevelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne på kulturarrangement 


Vi lyser nå ut en søknadsbasert ordning der medlemmer av NKA kan søke om stimuleringsmidler til å sette i gang prosjekter for å bedre tilgjengeligheten på sine arrangement for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Vår erfaring gjennom å ha arbeidet med dette prosjektet siden 2014 er at det ikke mangler på motivasjon og et ønske om å gjøre sin arena/spillested mest mulig tilgjengelig for alle. Dessverre ser vi ofte at mangel på gjennomføring og implementering ofte handler om at de økonomiske ressursene ikke strekker til. Det er derfor utrolig gledelig at vi nå kan dele ut midler til de arrangørene som har gode prosjekter de ønsker å gjennomføre sier Torbjørn Heitman Valum, daglig leder i NKA.

  

Hvem kan få støtte?
Medlemmer av NKA.

 

Hva kan man søke om støtte til?
Kulturarrangører kan i hovedsak søke om støtte til forbedringer innenfor de innsatsområdene som beskrives i Tilgjengelighetshåndboka. Se også Arrangørwikien.

  • Informasjon
  • Billettbestilling
  • Trinnfri adgang
  • HC toaletter
  • Teleslynge / tolketjeneste
  • Skilting
  • Sikkerhet

Det man søker midler til trenger nødvendigvis ikke være noe som er veldig konkret, for eksempel midler til HC rampe, men det kan like gjerne være midler til kompetansehevende tiltak i egen stab, med tilgjengelighet som tema. Midlene som deles ut må gi varig verdi.

 

Hvor mye penger kan man søke om?
En søker kan få maksimalt  kr. 30 000,-.

 

Hvilke krav stilles til søknaden?
Det må komme tydelig frem i søknaden at tiltaket vil heve stabens kompetanse på tilgjengelighet, bedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller bedre tilgjengeligheten for å delta som frivillig og få tilrettelagte oppgaver.

Søknaden må innehold fullstendig kontaktinformasjon og opplysninger om konsertarrangøren. Kravet til rapportering er enkel- vi ønsker informasjon om tiltak og gode bilder som vi kan benytte.

 

Spørsmål?
Kontakt prosjektansvarlig i NKA, Anders Tangen 

 

SØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 18.oktober 2017

Søknadene vil bli behandlet kort tid etter søknadsfristens utløp. De som får tilskudd vil få et tildelingsbrev og midlene blir overført  innen 1. desember 2017.