Bandet Koil på TrashPop. Foto: Johan J. Bakken
Bandet Koil på TrashPop. Foto: Johan J. Bakken

Møt Trashpop - Gode Frifond eksempler

18.05.2017

Neste Frifond frist nærmer seg. Søknadsfristen er 1. juni. I den forbindelse ønsker vi å vise frem inspirerende medlemseksempler om hvordan en kan bruke Frifond støtten til å skape gode ungdomsprosjekt eller ungdomsmedvirkning. Først ut er Trashpop i Kristiansand som har mottatt Frifondstøtte i flere år. Vi tok en prat med leder Johan Jenssen Bakken.

Fortell kort om bakgrunnen til Trashpop 

TrashPop er en ikke-kommersiell konsertarrangør som ble opprettet i 2004 av en vennegjeng som ville «fylle tomrommet» i konserttilbudet i Kristiansand. Arrangøren har vært en viktig spillebrikke i utviklingen av byens musikk- og kulturtilbud, og arbeidet med å holde konserttilbudet i byen variert og kvalitetsikret holder enda på den dag i dag.   


Beskriv ungdomssatsningen deres og hva slags resultat denne har gitt?  
                                                    


Daglig leder Johan J. Bakken
Foto: Anna Wilrodt

TrashPop har alltid hatt fokus på å nå en ung og musikkinteressert målgruppe, både som publikummere men også som organisasjonens frivillige. Med årene har det vært stadig utskiftning av frivillige og administrasjonen, og for mange har TrashPop vist seg å være et springbrett for det som skulle bli en karriere innenfor musikkbransjen. Derfor er vi i TrashPop bevisst på å være en arena for kompetanseheving, samtidig som vi jobber for å gjøre kulturtilbudet i Kristiansand stadig mer interessant. 

Samarbeidsprosjekt har vært en viktig del av å være nyskapende, og flere av disse prosjektene er rettet mot ungdom. Tidligere har vi i stor grad samarbeidet med Samsen Kulturhus og SØRF i forskjellige U18- og ungdomsarrangement, men for å skape større kontinuitet kommer vi til å gjøre ungdomstiltakene våre til en fast del av vår konsertserie med arrangementene «Samsen Presenteres» og «Konsen Presenteres». Her vil ungdom og unge voksne med sine musikkprosjekt få muligheten til å spille på et av byens mest sentrale scener, samtidig som de får prøvd ut prosjektet sitt og vist seg frem for byens musikkbransje. Dette vil være TrashPop sitt hovedtiltak for å få alt det spennende som skjer på øvingsrommet ut på en scene, og på den måten bidra til å hjelpe nystartede band over dørterskelen. 


Hvor viktig har Frifond vært for å skape denne aktiviteten ?

Støtten TrashPop mottar fra Frifond bidrar til at vi kan fortsette arbeidet og kan håpe på å gjennomføre prosjektene på best mulig måte, men i større grad er Frifond sin tilstedeværelse en svært viktig pådriver for fokuset rundt ungdomsengasjement i musikkbransjen. De krav som stilles til oss som arrangør er med på å gi oss pågangsmot i arbeidet og viser hvor alvorlig dette arbeidet blir tatt - og det er inspirerende!


Tips og gode råd til å sette i gang ungdomskonserter/aktivitet
 

Frivilligrekruttering: Foto : Anna Wilrodt
Frivilligrekruttering Trashpop.
Foto: Anna Wilrodt

Inkluder ungdom i arrangeringen! Like viktig som det er å gi ungdomsband muligheten til å spille konserter, er det å gi ungdom muligheten til å lære og arrangere konserter og gi ungdom muligheten til å lære og være publikum på konserter. Bandutvikling, arrangørutvikling og publikumsutvikling går hånd i hånd og det er dette ungdomstiltak i musikkbransjen bør handle om. Dersom du inviterer ungdom til å bli med på arrangeringen, gir de ansvar og heller tilbyr de din erfaring og veiledning, vil du bidra til å skape et mer dedikert ungdomsmiljø rundt konsertarrangering og tilrettelegger for utvikling av kultur i ditt nærmiljø. Ungdom ønsker å bli tatt seriøst, så gi de mulighet til å lage konsert, spille konsert og gå på konsert på en seriøs scene.

Vi ønsker Trashpop lykke til videre med konsertene!Har din klubb/festival gode ungdomsprosjekt og mangler midler, så finn mer info om kriterier og søk Frifond på denne siden    her

Søknadsfrist 1. Juni