Illustrasjonsfoto - Wholy Martin på Rockeklubben i Porsgrunn, november 2016. Foto: Ketil Hardy
Illustrasjonsfoto - Wholy Martin på Rockeklubben i Porsgrunn, november 2016. Foto: Ketil Hardy

Live Style Europe - Støtte til å styrke europeiske konsertarrangører

20.04.2017

Norske Konsertarrangører har gjennom sitt medlemskap i det europeiske nettverket Live DMA fått støtte fra Kreativt Europa, som er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Prosjektet heter "Live Style Europe" og skal styrke europeiske konsertarrangører. Prosjektet vil bli gjennomført i perioden juni 2017 til juni 2021.

Live DMA er en paraplyorganisasjon som samler europeiske spillesteder og festivaler gjennom nasjonale organisasjoner. Live DMA har til mål å dele erfaringer og  ”best practice” på tvers av landegrenser, samt å støtte og fremme interessene for livemusikk sektoren i Europa. Nettverket består av 17 medlemmer i 13 land, som tilsammen taler på vegne av mer enn 2500 spillesteder og festivaler - og nettverket er i stadig økning. For Live DMA, er den raske utvidelsen av nettverket et svar på en oppfordring til solidaritet og et felles ønske for tverrnasjonalt samarbeid. NKA har en representant i styret til Live DMA.

 

I prosjektet ”Live style Europe” ønsker Live DMA å gjennomføre et omfattende program med mål om å styrke konsertarrangørene i Europa, slik at man har et bedre utgangspunkt i å imøtekomme, reagere og tilpasse seg en bransje i stadig utvikling. Dette skal oppnås ved å øke kompetanse, kunnskap og ferdigheter til arrangørfaget, og i så måte styrke den europeiske musikksektoren med vektlegging på samfunnsansvar og regional stedsutvikling og tilhørighet.

 

Prosjektet vil bestå av følgende deler:

  • Felles spørreundersøkelse og kartlegging
  • Utvikle tematiske ressurs og arbeidsgrupper
  • Bidra til faglige og strukturell utvikling av musikkindustrien i øst- og sentral-Europa
  • Bedre utvikling, samarbeid og partnerskap med offentlige myndigheter
  • Utvikle konseptet ”open club door Day”som er en kampanje for å skape mer oppmerksomhet rundt spillesteders rolle som motor i det lokale kulturlivet

 

NKA ønsker at så mange som mulig av våre medlemmer skal få anledning til å ta del i dette prosjektet og dra nytte av det. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om de enkelte delprosjektene når det vil være aktuelt.

 

Live DMA members are: Norway NKA Sweden Livemusik Sverige DenmarkDanskLive Netherlands VNPF Belgium ClubCircuit & Court-Circuit France FEDELIMACollectif Culture Bar-Bars UK Music Venue Trust Germany LiveKomm SwitzerlandPETZI Italy KeepOn Spain ACCES & ASACC & Kultura Live, Lithuania LOFTAS and Turkey Salon/IKVS

Live DMA