Illustrasjonsbilde: Mablisfestivalen i Stavanger var en av festivalene som mottok støtte fra Kulturrådet i 2016. Foto: John Rodger
Illustrasjonsbilde: Mablisfestivalen i Stavanger var en av festivalene som mottok støtte fra Kulturrådet i 2016. Foto: John Rodger

Kulturrådets nye festivalstøtteordning - Husk søknadsfrist 2. juni

24.05.2017

Hele 139 millioner skal fordeles til norske musikkfestivaler for 2018. Den nye musikkfestivalordningen kom på plass etter nedleggelsen av ordningen med knutepunktfestivaler. Her er en kjapp oppsummering av den nye ordningen.

Kulturrådet sier de ønsker å ha en ordning som dekker hele spekteret av musikkfestivaler. Derfor har de delt festivalstøtten inn i tre nivåer: ettårig-, treårig- og femårig støtte. Dette håper de skal gi både fleksibilitet og forutsigbarhet på festivalfeltet. De ulike tilskuddsnivåene vil ha ulike krav til medfinansiering fra kommune og fylkeskommune. Intensjonen med de flerårige tilskuddene er at det skal være en forutsigbarhet, derfor trenger man ikke å søke årlig dersom man får innvilget flerårig støtte. Den nye ordningen bevilger støtte fra 100 000 kr til 20 millioner kr.

Husk å lese retningslinjene før du starter på selve søknaden i Altinn. Det finnes mye nyttig informasjon og veiledning på Kulturrådets nettsider og Kulturrådet har egne kontaktpersoner som besvarer spørsmål knyttet til støtteordningen. Bruk dem. Se også video fra informasjonsmøtet om den nye musikkfestivalordningen som Kulturrådet arrangerte 9. mai.

Husk at medlemmer av Norske Konsertarrangører tilbys gratis søknadsveiledning, for å sikre at søknaden blir best mulig!

Til støtteordning for musikkfestivaler

Tilskuddsordningens formål

 • Gjøre musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av musikk skapt og produsert i samtiden.
 • Formidle og videreutvikle musikktradisjoner i Norge, inkludert det samiske.
 • Stimulere nye former for formidling og programmering.
 • Bidra til at det skapes både fleksibilitet og forutsigbarhet i festivalfeltet.
 • Bidra til økt samspill og kompetansedeling mellom aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Fremme produksjon og formidling av musikk og annen kunst av høy kvalitet til barn og unge.

 

Hvilke festivaler kan få tilskudd?

 • Musikkfestivaler i Norge med offentlige konserter som sitt primære virkeområde.
 • Festivaler som arrangeres årlig eller annethvert år og varer i minst to dager.
 • Søkere kan ha forskjellige organisasjonsformer.
 • Det forutsettes at eventuelle overskudd fra festivaldriften tilbakeføres til festivalens virksomhet eller
  egenkapital.

 

Typer tilskudd og krav i ordningen

Tre typer tilskudd: inntil ett, tre eller fem år.

 • Ettårig: som del av helhetsvurdering vil det normalt sett gis prioritet til festivaler med tilskudd fra egen region.
 • Treårig: intensjonsbrev om langsiktig tilskudd fra egen region, men uten krav til fast prosentvis fordeling. 
 • Femårig: intensjonsbrev fra fylke og/eller kommune om en regional andel på minimum 40 % av det samlede tilskuddet. Nord-Norge: 30 %.

 

Vurdering av søknadene hos Kulturrådet

En helhetlig vurdering, hvor følgende vektlegges:

 • Musikk og andre kunstuttrykk av høy kvalitet gjort tilgjengelig for flest mulig.
 • Egenart i kunstnerisk profil, programmering og formidling.
 • Regional, nasjonal eller internasjonal betydning.
 • Geografisk spredning.
 • Langsiktighet i medfinansiering fra fylke og kommune.
 • Sunn økonomi og åpenhet med hensyn til selskapsstruktur og økonomiflyt.
 • God gjennomføringsevne, organisering, ressursutnyttelse, egeninntjening, økonomisk soliditet og stabilitet.
 • Profesjonell honorering.

 

Gratis veiledning, råd og innspill til deres søknad

Medlemmer av Norske Konsertarrangører får en time med unik søknadsveiledning fra vår kursleder og mangeårig Kulturådsmedlem Arnfinn Bjerkestrand. Ingen har lest og behandlet flere søknader om arrangørstøtte, og få vet bedre hva som må til for å skille seg ut i bunken. Dette er helt gratis, så her er det bare å booke seg inn. Husk påmeldingsfrist 31. Mai. 

Book gratis søknadsveiledning