Illustrasjonsbilde: Death by unga bunga på Vinjerock i 2016. Foto: Ida Thoresen
Illustrasjonsbilde: Death by unga bunga på Vinjerock i 2016. Foto: Ida Thoresen

Konserter er mest populært - Norsk Kulturbarometer 2016

31.05.2017

Konserter er det mest populære kulturtilbudet og 6 av 10 nordmenn var på konsert i 2016. Hele 22 % av respondentene oppgir at de er meget interessert i å gå på konsert og kun kino hadde flere besøk i 2016. I Norsk kulturbarometer legger Statistisk sentralbyrå fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om folks kulturbruk.

– Mediebarometerets tall stemmer godt med våre erfaringer, sier Torbjørn Heitmann Valum, daglig leder i Norske Konsertarrangører til Dagsavisen 31.05.2017.

– De siste ti årene har vi doblet medlemstallet fra 150 til 300 konsertarrangører. Konsertfeltet er blitt profesjonalisert siden 1990-tallet. Det har vi jobbet med jevnt og trutt, både for at publikum skal få bedre konsertopplevelser, og for at flere skal kunne leve av å arrangere konserter, sier Valum, som konstaterer:

– Interessen for å gå på konserter avtar ikke med alderen. Det har vært en eksplosjon i antall festivaler siden 2000-tallet, det gjør at et bredere publikum blir eksponert for konserter, og fortsetter å oppsøke konserter resten av året.

Undersøkelsen har blitt gjennomført hvert fjerde år siden 1991, sist undersøkelse ble gjennomført i 2012. Stort sett har interessen for de ulike kulturtilbudene endret seg lite fra 2012 til 2016. Størst interesse har konserter med hele 22 prosent av respondentene som oppgir at de er meget interessert i det. Dernest kommer idrettsarrangement, med 21 prosent. Lavest interesse er det for ballett og opera, med henholdsvis 3 og 2 prosent. Hele 67 prosent er ikke interessert i å gå på opera. 

I gjennomsnitt gikk vi på 2,5 konserter i løpet av året. De som benytter slike tilbud går i gjennomsnitt på 4,1 konserter per år. Omtrent like stor andel kvinner som menn går på konserter. Personer i aldersgruppen 16-66 år går i omtrent like stor grad på konserter, med en andel på omtrent 65 prosent. Lavest andel har 67-79-åringene, med 51 prosent. Rapporten for 2016 ble lansert 30. mai.

 

Les rapporten