Illustrasjonsbilde: God stemning da Honningbarna stod på scenen på Ranglerock 2016. Foto: Mats Prestegrd
Illustrasjonsbilde: God stemning da Honningbarna stod på scenen på Ranglerock 2016. Foto: Mats Prestegrd

Justisdepartementet snur i kravene til egenvakthold

27.11.2017

Kravene til egenvakthold og regelendringen som skulle tre i kraft 1. januar 2018 utsettes på ubestemt tid. Justisminister Per-Willy Amundsen innrømmer at de ikke var klar over konsekvensene og at det skal utarbeides nye, mindre omfattende krav til opplæring av ordensvakter.

Norske Konsertarrangører (NKA) informerte tidligere om de nye kravene til egenvakthold som skulle tre i kraft fra årsskiftet. De nye kravene skulle blant annet medføre en økning i opplæringen av ordensvakter fra gjeldende 25 timer til 120 timer. Nå har Justisdepartementet snudd og Justisminister Amundsen uttaler at han har bedt Politidirektoratet om å ta en ny vurdering av reglene og utarbeide mindre omfattende krav til opplæringen av ordensvakter. Videre uttaler han at de nye reglene ikke tydelig nok skiller mellom de som utøver vektertjenester og ordensvakter med tanke på den jobben de skal utføre.

- Dette er helt fantastisk. Det betyr at vi nå forhåpentligvis kan komme med innspill til hvordan opplæringen burde være, og at det i praksis fortsatt vil være mulig å drive egenvakthold. For mange ville det ikke vært økonomisk bærekraftig å utdanne nye ordensvakter selv og man måtte ha leid inn vektere. Men mange steder er det ikke lett tilgang på dette og den enste måten man kan arrangerer konserter på er å ha egne vakter, sier daglig leder i NKA, Torbjørn Heitman Valum.

Justisdepartementet sier ikke noe om når de nye kravene skal være på plass. NKA vil følge dette tett i tiden framover og komme tilbake med mer informasjon når det er noe nytt på bordet.

Les Dagbladets omtale av saken

SE Forrige nettsak OM Egenvakthold