#

Arrangørenes yndlingsbok, Jusshåndboka, revidert og i nytt opplag!

19.04.2017

I 2013 lanserte Norske Konsertarrangører Jusshåndboken for konsertarrangører. Boken er en juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge. Første opplag er revet ut av hyllene og vi har nå med midler fra Sparebankstiftelsen DNB laget et nytt opplag og en revidert utgave. I tillegg til at medlemmene våre bruker håndboken flittig er det også flere høgskoler og universitet som benytter seg av boken i sin undervisning.

Tusen eksemplarer av Jusshåndboka er solgt på fire år og flere lover og regler er endret siden håndboka ble skrevet høsten 2012. Det passet i så måte fint å trykke opp et nytt opplag med reviderte lover og regler, samt noe nytt innhold på bl.a. helse, miljø og sikkerhet. Advokatfirmaet Grette DA og forfatter Henriette Larsen har sammen med NKA bidratt til denne reviderte utgaven av boka.

Jusshåndboka er en juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge. Meningen med håndboka er at den skal fungere som en veiledning, ikke en fasit, samt at den kan være med på å skape en bevissthet rundt det ansvaret som følger med arrangørdriften. Mye juss handler om skjønnsmessige vurderinger, og reglene må tolkes i sammenheng med det konkrete forholdet.

- For å drive forsvarlig og arrangere gode konserter er det viktig å ha en viss kunnskap om det juridiske landskapet. Her er Jusshåndboken et godt eksempel på en praktisk og lettfattet håndbok som kan benyttes av både erfarne og ferske arrangører uten juridisk bakgrunn, sier jurist og forfatter av boken, Henriette Larsen.

Dersom du behøver mer hjelp kan du kontakte Norske Konsertarrangører (NKA) som vil hjelpe deg videre.

Kjøp boka her