#

Søk Frifondstøtte til ungdomsprosjekter - Møt Akkarhaugen som har fått støtte i flere år

20.10.2016
Har dere gode prosjekter for- og med ungdom, er en frivillig organisasjon og medlem i NKA ? Da kan dere søke om økonomisk støtte til gjennomføring. To søknadsfrister per år. Neste frist er 1. november der vi skal fordele 800 000 kr.

Foto: Akkerhaugen Rocksamfunn

NKA forvalter Frifondmidler for våre medlemmer. Gjennom gode eksempler ønsker vi å vise frem den flotte aktiviteten som arrangører har skapt med- og for ungdom rundt omkring i landet ved hjelp av Frifondmidler. Vi tok en prat med tre forskjellige arrangører som har fått Frifondstøtte til forskjellig aktiviteter. Her møter du Akkerhaugen Rocksamfunn som har fått støtte flere år på rad. 

Møt Akkerhaugen Rocksamfunn

Akkerhaugen Rocksamfunn (ARS) startet i Gamlebanken på Akkerhaugen i 1982 og flyttet inn på Akkerhaugen stasjon i 1999. I årenes løp har det vært mange store navn innom Akkerhaugen, både i øvingslokalet og via konserter i regi ARS.

Desember 2012 tok ARS over Akkerhaugen stasjon fra Sauherad kommune og ungdommen i Sauherad fortsatte å ha sitt eget øvingslokale. 

Utenom øvingslokalet så arrangerer ARS konserter med både lokale, nasjonale og internasjonale artister for alle aldersgrupper. 

Vi har mottatt Frifondstøtte i flere år til ulike arrangement, men siden overtakelsen av Akkerhaugen Stasjon i 2012 har vi fått støtte hvert år til å bygge opp tilbudet for de under 26 år. 

Beskriv ungdomssatsningen deres og hva slags resultat denne har gitt

Kjernen i rocksamfunnet har alltid vært øvingslokalene for ungdom. Rundt dette har det alltid vært mindre konserter med banda i rocksamfunnet, men vi ønsket å tilby mer til ungdommen i Sauherad og Midt-Telemark. 

Det skjer svært få arrangementer i løpet av året og vi ville skape gode arrangementer for alle aldersgrupper gjennom hele året. Blant disse arrangementene ville vi ha konserter og aktiviteter som samler all type ungdom, men også workshop-er som samler ungdomsmusikere i band og får dem til å spille sammen. 

Vi har nå blant annet arrangert konsert med Honningbarna, rusfri ungdomsfestival og band-workshoper i samarbeid med ungdommen i kommunen. Dette har gjort at flere har begynt å spille i band og gitt ungdommen et uformelt samlingsted på Akkerhaugen. 

I tillegg har vi også skapt arrangementer for de som er litt eldre og kanskje økt sjansen for at de kunne tenkt å bosette seg på Akkerhaugen etter f.eks. studier. Vi har også arrangert for familier hvor de aller yngste får en trygg og fin introduksjon til livemusikk, instrumenter og sang.  

Akkerhaugen Rocksamfunn - Honningbarna og Torjus

                                      Torjus og Honningbarna Foto: ARS

Hvor viktig har Frifond vært for å skape denne aktiviteten? 

Å få til ungdomssatsingen som vi har hatt de siste årene hadde vært helt umulig uten støtten fra Frifond. Støtten har hjulpet oss med å tilby bedre og flere arrangementer til ungdom.                                                                       

Støtten har vært helt uvurderlig for ungdommen i Sauherad og særlig øvingsfellesskapet. Spesielt etter at vi begynte med workshops har flere begynt å spille i band og kommet inn på huset, noe som igjen fører til enda flere ungdomsarrangører, som igjen vil føre til flere arrangementer. 

Tips og gode råd til å sette i gang ungdomskonserter/aktivitet

Snakk med ungdommen og få dem med på gjennomføringen! Ingen vet bedre hva de vil ha av aktivitet og måten de driver et arrangement hvor de føler et eierskap er utrolig inspirerende å se på. 
Det er mye opplæring i starten og kan være tungt å bygge opp selvtilliten deres til et nivå hvor de tørr å være ærlige og ta skikkelig ansvar, men etter et par arrangementer står de der og kan arrangere selv. Det gjør det ikke bare lettere for vi som har være arrangører i flere år, men er også helt nødvendig for at vi får gode arrangører som kan videreføre det her i fremtiden. 

Søk frifond 1. november 

Neste søknadsfrist er 1.november og det er over 800.000 kr i potten til fordeling. Ikke nøl med å søke. Man kan hovedsaklig søke om støtte til konserter og annen arrangørvirksomhet. 

Du finner søknadsveiledning og søknadskjema HER