#

Kreativt Europa- ny utlysning for støtte til internasjonale samarbeidsprosjekter

16.08.2016
Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1,46 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

PROSJEKTENE SKAL BIDRA TIL Å:

- Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt

- Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og   produkter

- Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet

- Bidra til publikumsutvikling

Sitter du med gode ideer på samarbeidsprosjekter og ønske å samarbeide med andre arrangører fra europa så kan dette støtteprogrammet være verdt å sette seg inn i og søke på. Liveurope er et glimrende eksempel på samarbeidprosjekt mellom europeiske spillesteder, som bla Blå fra Oslo er en del av, som har fått støtte fra Kreativt Europa. Les mer om Liveurope her.

 Små prosjekter har minimum tre europeiske partnere og kan søke opp til 200 000 Euro (inntil 60 % av totalbudsjettet).

Store prosjekter har minimum seks europeiske partnere og kan søke opp til 2 000 000 Euro (inntil 50 % av totalbudsjettet).

Årets utlysning finner du her – og fristen for å søke om tildeling i 2016 er 23. november.

Kulturrådet tilbyr veiledningI forbindelse med utlysningen for internasjonale samarbeidsprosjekter, og de vil arrangere åpne dager, hvor din organisasjon kan booke deg inn for et veiledningsmøte for å diskutere ditt prosjekt.

Aktuelle datoer er 12. oktober, 19. oktober og 2. november. Ta kontakt med Thea eller Anne Margrethe i Kulturrådet for å avtale et tidspunkt.

KONTAKT
Kulturrådet er offisielt kontaktpunkt i Norge for kulturdelen av Kreativt Europa. Har du ytterligere spørsmål rundt søknadsprosessen eller programmet, eller ønsker du veileding av ditt prosjekt, ta kontakt med Thea Breivik eller Anne Margrethe Lund.