Bilde: Fra publikasjonens forside: © Fredrik Værslev. Courtesy, the artist and STANDARD (OSLO) Lanterne rouge
Bilde: Fra publikasjonens forside: © Fredrik Værslev. Courtesy, the artist and STANDARD (OSLO) Lanterne rouge

Rapport: Musikk, litteratur og visuell kunst i tall 2015

14.12.2016

Mandag 12. desember lanserte Kulturrådet bransjestatistikk for musikk, litteratur og visuell kunst for 2015. Norsk musikkbransje omsatte for 3,7 milliarder kroner i 2015, en økning på 5 % fra 2014. Over halvparten av den totale omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. Salgsinntekter fra innspilt musikk og vederlag, og rettighetsinntekter utgjør hver sin fjerdedel av den totale omsetningen. Konsertfeltet har den største gjennomsnittlige årlige veksten i perioden for de fire siste årene.

Tallenes tale fra rapporten er klar; med en samlet omsetning på 11,5 milliarder kroner i 2015 er disse bransjene viktige i norsk næringsliv.

Målet med en slik statistikk er å få økt kunnskap om økonomien innenfor de ulike kunstområdene. Den viser kunstbransjenes sammensetning, bransjenes størrelse og deres utvikling over tid. Beregningene av den samlede omsetningen for hver bransje er gjort ved å samle inn omsetningsstatistikk for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.