#

Høringsrunder på Stortinget - NKA kjemper for landets konsertarrangører

21.10.2016
Norske Konsertarrangører har møtt både Justiskomiteen og Familie- og kulturkomiteen under Stortingets høringsrunder for å spille inn våre synspunkt på fremlagt statsbudsjett for 2017. Dette mener vi.

Bilde: Daglig leder, Torbjørn Heitmann Valum og kommunikasjonsansvarlig, Andreas Feen Sørensen på høringsrunde hos Familie- og kulturkomiteen mandag 17. oktober. Foto: NKA

Justiskomiteen

Torsdag 13. oktober møtte NKA Justistkomiteen på Stortinget for å følge opp vårt fokus på politikostnader. NKA mener i utgangspunktet at politiets kostnader med å passe på borgere bør være en del av deres samfunnsoppdrag. Følgende krav ble fremmet:  

  • Politikostnader bør dekkes av staten, ikke av arrangør. Det slås allerede i dagens lovgiving fast at  ”Utgangspunktet er at politivakthold, også ved allment tilgjengelig arrangementer, så vidt mulig bør dekkes opp med mannskaper på ordinær tjeneste”.
  • Frivillige og ideelle arrangører bør i sin helhet fritas fra politkostnader, da de ikke har et kommersielt formål. Forskriften i dag presiserer at ”Unnlatelse av å fremme refusjonskrav bør forbeholdes arrangementer av ikke­kommersiell karakter”. Dette bør være et krav, og ikke kun en anbefaling.
  • Arrangementer rettet mot barn og unge bør fritas fra politikostnader. Dette følger av samme argumentasjon som arrangementer med ikke-kommersiell karakter.


Familie- og kulturkomiteen

NKA møtte Familie- og kulturkomiteen i deres høringsgrunde mandag 17. oktober og hadde flere innspill til Kulturbudsjettet på områder som berører kulturnæringer og mva, finansiering- og organisering av Kulturrådet, Gaveforsterkningsordningen, Frifond, Musikkutstyrsordningen og politikostnader. 

NKAs høringsnotat - Familie- og kulturkomiteen