#

Opplev KulturNorge -arrangementenes plass i reiselivet

10.09.2015
Vi inviterer til seminaret Opplev KulturNorge -arrangementenes plass i reiselivet, tirsdag 6. oktober 2015. Seminaret vil foregå på Parkteatret i Oslo og er gratis for alle våre medlemmer.

Opplev KulturNorge er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Festivaler, VisitOSLO, Norske Konsertarrangører, Musikkbyen Oslo og Kunnskapsverket (Det nasjonale senteret for kulturelle næringer). Formålet er å finne konkrete løsninger på hvordan samarbeid og samspill mellom kulturelle næringer og reiselivet kan videreutvikles til felles beste. Prosjektet er finansiert i felleskap av deltakerne og Kulturrådet gjennom "Støtteordning for Kulturnæringer". VisitOSLO har rollen som nasjonal pilot og har invitert et trettitalls kultur- og reiselivsbedrifter til å delta i prosjektet. I løpet av høsten 2015 skal de utvikle en felles handlingsplan for 2016 i nært samarbeid med VisitOSLO. Der skal de selv definere ambisjonsnivået og komme fram til konkrete forslag til markedstiltak (inkl. også for distribusjon og salg), som de ønsker å gjennomføre i fellesskap.

-Dette seminaret vil være spennende og nyttig for alle kulturarrangører. Jeg synes det er spesielt interessant å se på hvordan kulturarrangører nå blir mer bevisst på hvordan man kan knytte sine arrangement opp mot turisme. Her er det mange ulike måter å gjøre det på. Ordet kulturisme har fått en helt ny betydning for meg etter å ha jobbet med dette prosjektet, sier Prosjektansvarlig i Norske Konsertarrangører, Anders Tangen.

OBS: Greg Richards innlegg kl 09.10 – 10.10 er det samme som han holdt på DogA i april, så hvis du ikke deltok der så burde du få det med deg denne gangen.

Tid: Tirsdag 06.10.15, kl. 08:30-12:15
Sted: Parkteatret, Olaf Ryes plass 11
Pris: Gratis for NKAs medlemmer

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Opplev KulturNorge er en videreføring av et forprosjekt som ble gjennomført i 2014. For mer informasjon om pilotprosjektet se her: