#

Ny undersøkelse sammenligner norske og europeiske helårsarrangører

08.09.2015
Gjennom vårt medlemskap i det europeiske nettverket Live-DMA er vi stolte over å kunne presentere en sammenslutning av fakta og tall for europeiske helårsarrangører. Live-DMA er et nettverk med over 1300 helårsarrangører fordelt på åtte europeiske land, og dette er første gang vi har sammenlignet de nasjonale tallene i en europeisk undersøkelse. Tallene er fra 2013.

For medlemsbaserte interesseorganisasjoner som Norske Konsertarrangører er det viktig med tall og fakta fra medlemmene for stadig å yte bedre medlemsservice på alle plan. Årlige medlemsundersøkelser for både helårsarrangører og festivaler gjør det bl.a. mulig å følge utvikling og trender over tid, nå også på et europeisk plan.

Undersøkelsen for 2013 viser at Norge er det landet som har størst andel av frivillige (sett i forhold til lønnede ansatte), samtidig som norske helårsarrangører overlever med minimal støtte og subsidier i forhold til de andre. Kun spanske helårsarrangører mottar mindre subsidier og støtte enn norske.

- Disse tallene er svært nyttige da vi kan bruke det aktivt ovenfor norske myndigheter for stadig å skape bedre rammebetingelser for norske konsertarrangører, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Line Endresen Normann.

Undersøkelsen viser også at kostnadene knyttet til programmering og booking i Norge generelt er høyere enn billettinntektene.

- Dette viser at arrangørene er helt avhengige av andre inntekter som salg av mat, bardrift, offentlig støtte eller subsidier for å overleve, samtidig som de presenterer et godt program til publikum, avslutter Endresen Normann.  

Les mer om publikumskapasitet, antall arrangementer, forholdet mellom betalte og gratis arrangementer, samt mye mer i rapporten fra undersøkelsen.