#

Vellykket festivalseminar under Øyafestivalen

24.08.2015
Som knutepunktfestival arrangerte Øyafestivalen for første gang et dagsseminar over to dager under årets festival. Alle norske festivalarrangører var invitert til faglig påfyll og fikk muligheten til å treffe gamle og nye festivalkolleger.

Temaene på seminaret spente bredt, var inspirerende og diskusjonene var gode. De over 60 deltakerne på seminaret fikk omvisning på festivalområdet før åpningstid i tillegg til faglig påfyll om bl.a. samfunnssikkerhet, krisekommunikasjon, lyd- og støy i tettbygde strøk, ny teknologi og sosiale medier i festivalsammenheng. Norske Konsertarrangører (NKA) er svært fornøyd med samarbeidet med Øyafestivalen rundt Festivalseminaret både i forhold til innhold og antall deltakere. I tillegg til deltakerne på Festivalseminaret fikk også flere av medlemmene i NKA være med på omvisningen på Øyafestivalen.

– Det å kunne møtes i et tilrettelagt forum for- og med festivalarrangører er ikke bare nyttig for faglig påfyll. Like viktig er også erfaringsutvekslingene og kontaktene du knytter, sier avtroppende daglig leder i Norske Konsertarrangører, Line Endresen Normann.

Knutepunktordningen for festivaler
Statssekretær i Kulturdepartementet, Bjørgulv Borgundvaag besøkte festivalseminaret og opplyste at Kulturdepartementet har jobbet med en gjenomgang av knutepunktordningen. Formålet med gjennomgangen er å finne ut om formål og innretning av ordningen vurderes som hensiktmessig i dag, og undersøke om det kan være bedre måter å ivareta behovene på. Borgund røpet at man muligens kunne se noen endringer når statsbudsjettet legges frem i mai, men det vil ikke være kutt i bevilgningene. 

Festivalseminar Øya1

Festivalseminar Øya3