#

Nasjonal festivalstatistikk: 2,2 millioner besøkende på musikkfestival i Norge i 2014

27.08.2015
Norske konsertarrangører (NKA) har samkjørt sin festivalstatistikk med flere organisasjoner og vi lanserer for første gang «Nasjonal festivalstatistikk». Tallene viser blant annet at 45 % av landets 5,1 millioner innbyggere gikk på musikkfestival i 2014.

Nasjonal Festivalstatistikk er et samarbeid mellom FolkOrg, Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler. De fire organisasjonenes 200 festivalmedlemmer har svart på en omfattende undersøkelse med over 50 spørsmål.

Undersøkelsen viser en oppsummering av festivalsommeren 2014 etter sjanger og uavhengig av organisasjonstilknytning. Dette er gjort da flere festivaler har tilhørighet til flere organisasjoner. Ettersom knutepunktfestivalene skiller seg fra de øvrige festivalene med hensyn til offentlig finansiering er disse trukket ut i en egen kategori.

- Det er spennende å være del av en samlet nasjonal festivalstatistikk, sier daglig leder i NKA Line Endresen Normann.

At nesten 50 % av landets innbyggere gikk på festival i 2014 varmer selvfølgelig et arrangørhjerte. Vi vet jo allerede at dette er en betydelig næring og at inntektene fra konsertmarkedet alene står for over 50 % av inntektene i musikk-Norge. Denne statistikken stadfester festivalenes viktige posisjon også for publikum, både som lokale identitetsskapere, tilbydere av gode kulturopplevelser og næringsutviklere, fortsetter Endresen Normann.

Rapporten er utarbeidet av de fire organisasjonene i samarbeid med Kunnskapsverket – Nasjonalt kunnskapssenter for kulturelle næringer. Hovedfunnene fra undersøkelsen er:

1)     Festivalarrangørenes samlede inntekter (mottatt offentlig støtte og alle private inntekter) utgjorde 790,8 millioner kroner. 74 % av inntektene er egenfinansiert, dvs. egne salgs- og private inntekter (sponsor-, billett- og serveringsinntekter samt salg av merchandise) mens den offentlige støtten utgjør 26 % av inntektsgrunnlaget

2)     Det totale antall arrangement var 4470. Samlet sett ble 20 000 utøvere engasjert til å holde konserter eller medvirke kunstnerisk under de ulike enkeltarrangementene i regi av festivalarrangørene.

3)     I alt var det om lag 690 000 personer (unike besøkende) som sto for 1,3 millioner besøk (personbesøk) på de billetterte arrangementene. Inkludert besøkende på gratisarrangement er beregnet besøkstall 2,2 millioner (personbesøk).

4)     I overkant av 20 000 frivillige var engasjert i å jobbe for arrangørene før og under avvikling av arrangementet. De frivillige jobbet 420 000 timer totalt, noe som tilsvarer 240 årsverk.

5)     Den vanligste selskapsform blant arrangørene er lag og foreninger (41% av total), fulgt av stiftelser (29%) og aksjeselskap (24%).

6)     To tredjedeler av festivalene finner sted i byer, en tredjedel arrangeres i bygdekommuner. Det gjennomføres festivaler i mer enn 80 av 428 kommuner i Norge (basert på svarene).

Svarprosenten var på 57 % og regnes som representativ. Den totale statlige støtten bevilget til responsgruppen er 111 millioner kroner. Dette tilsvarer over 75% av den samlede statlige støtten til festivalarrangement av denne type eller sjanger i 2014.

Med utgangspunkt i NKA sine medlemsfestivaler er funnet om at festivalene i stor grad er selvfinansierte, da spesielt innen rock/ pop-sjangeren, veldig interessant. Dette innebærer at festivalene er helt avhengig av å selge billetter og generere egensalg og at offentlige støttekroner kun står for 5 % av inntektene.

Dette viser at våre medlemmer er sårbare og helt avhengig av sitt publikum. Vi skal være oppmerksomme på denne sårbarheten, selv om publikum i dag fortsatt elsker festivallivet. At offentlig støtte kun ligger på 5 % viser at det fortsatt er behov for offensiv politisk satsning på feltet og vi håper at politisk ledelse biter seg merke i disse tallene og tar det med inn i siste innspurt av arbeidet med Statsbudsjett 2016, avslutter Endresen Normann

Nasjonal festivalstatistikk for 2014 kan lastes ned i sin helhet her.

For ytterligere kommentarer:
Line Endresen Normann, daglig leder i Norske Konsertarrangører: 930 93 739 / line@konsertarrangor.no

Foto: Erik Moholdt