#

1,1 millioner til satsning på konsertarrangører og sosialt entreprenørskap

05.06.2015
Sparebankstiftelsen DNB gir Norske Konsertarrangører (NKA) full pott og satser tungt på et prosjekt som skal bidra til å motivere landets konsertarrangører til å ta et større sosialt ansvar, samt til å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep.

- Dette er fantastisk! Selv om sosiale entreprenører kjennetegnes ved at de har en sosial målsetning, der hensikten er å løse samfunnsproblemer, tror vi at kultur-Norge med litt hjelp og veiledning vil kunne motiveres til å ta et større sosialt ansvar som del av sin kulturelle aktivitet, sier Line Endresen Normann, daglig leder i Norske Konsertarrangører

Organisasjonen har i flere år hatt fokus på identitetsbygging og bolyst. Gjennom støtten fra Sparebankstiftelsen får NKA nå mulighet til satse videre på å styrke arrangørenes viktige posisjon, gjennom å bygge deres rolle som samfunnsaktør.

Gode konsertopplevelser til alle!

Prosjektet «konsertarrangører og sosialt entreprenørskap» støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle!  En konsertarrangør har allerede en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn, som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Mange konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for å bygge sitt lokalmiljø og vi har flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette nødvendigvis er deres primærformål.

Gjennom prosjektet ønsker NKA å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep og inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar. Til syvende og sist skal dette være en vinn- vinnsituasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc.

- Det finnes i dag mange fantastiske eksempler på konsertarrangører som har igangsatt tiltak for å inkludere flere i enten avvikling eller sitt frivilligapparat. Disse ønsker vi å bruke som eksempler, slik at andre kan hente inspirasjon og selv motiveres til å tenke inkludering i sitt arrangement, fortsetter Endresen Normann.

Håndbok, kurs og støtteordning

Prosjektet består av flere deler og vil gjennomføres over to år. Vi går nå inn i første fase og skal like over sommeren sette ut på en researchturné for å snakke med medlemmer i hele landet om hva som gjøres i dag. Gode eksempler skal samles inn både fra kulturlivet men også fra andre aktører innen andre sektorer. På Arrangørkonferansen i Ålesund i oktober blir det offisiell kickoff. Her vil vi blant annet lansere en søknadsbasert ordning der våre medlemmer kan søke om midler til å sette i gang prosjekter med sosialt entreprenørskap som målsetning.

I tillegg skal en håndbok utvikles. Boken skal inneholde en begrepsgjennomgang og gjennom gode eksempler gi veiledning og inspirasjon til hvordan man som konsertarrangør kan bygge opp om sosialt entreprenørskap. Hovedmålgruppen for boka er NKAs medlemmer, men store deler av materialet vil være like relevant for andre organisasjoner. I løpet av 2016 vil vi også utvikle et workshop-basert kurs, der målsetning er å gi konsertarrangører et verktøy og inspirasjon til å drive målrettet arbeid som sosiale entreprenører, eller ved å samarbeide med sosiale entreprenører i sitt lokalsamfunn.

En glede å støtte dette viktige arbeidet

Sparebankstiftelsen DNB ønsker gjennom dette å støtte opp om prosjekter som fremmer sosialt entreprenørskap, noe som også er en del av sparebankstiftelsens nye strategi

-  Mange av landets festivaler og konsertscener er gode arenaer for sosiale entreprenører. Høy grad av frivillig arbeid er ofte synonymt med lav terskel for å kunne delta i arbeidet. Jobber du på klubb eller festival så er det ingen som spør hvilken utdannelse du har eller hvor du jobber. Det viktige er at du kan bære, rydde eller vaske, sier Linn C. Lunder i Sparebankstiftelsen DNB

-  Derfor er det en glede å støtte Norske Konsertarrangører og deres viktige prosjekt, fortsetter hun.

For mer informasjon:

Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Line Endresen Normann, tlf: 930 93 739
Gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB, Linn C. Lunder, tlf: 928 10 052