#

Ny runde med kurs i sikkerhet ved store arrangement!

03.06.2015
Siden 2011 har Norske Konsertarrangører i samarbeid med Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) arrangert kurs i sikkerhet ved store arrangement. I uke 46 er det klart for en ny runde og vi oppfordrer alle våre medlemmer som jobber med store arrangement til å melde seg på. NKA stiller med 5 rabaterte plasser!

Foto: Ulf Hansen / Budstikka

Kurset retter seg mot sentrale aktører rundt et stort arrangement og bygges opp rundt to reelle caser. Deltakerne jobber tett i grupper sammensatt av myndighetspersoner, politi, brannvesen, vaktselskap og arrangører og får såledesbelyst og diskutert tema fra alle sider.

Kurset tar utgangspunkt i Veileder for sikkerhet ved store arrangementer og noen av landets fremste fagpersoner på feltet holder forelesningene. Deltakerne skal etter endt kurs ha grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av store arrangement på en sikker måte.

NKA stiller 5 rabatterte plasser til rådighet for våre medlemmer. Kursavgiften inkluderer kurs i fem dager (mandag til fredag) samt kost og losji og kursmateriell.

Kurstema er:
• Risikovurdering og sikkerhetsplanlegging
• Regelverk og arrangørens plikter
• Organisering av sikkerhetsfunksjonen
• Utforming av arrangementsområdet (infrastruktur, scene, midlertidige konstruksjoner, m.m.)
• Publikum og artister
• Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangement
• Beredskap for alvorlige hendelser
• Øvelser

Praktiske detaljer:
Dato og tid: Uke 46
Oppstart: Mandag 9. november kl 12.00 
Avsluttes: Fredag 13. november kl 12.00
Sted: Nasjonalt utdanningssenter for sikkerhet og beredskap, Heggedal (Asker)
Kursavgiften: ordinær 6.000,- inkl. kost, losji og kursmateriell.*

For spørsmål om pris, fasiliteter og andre administrative forhold ved kurset, ta kontakt med kursleder fra NUSB, Johan Stenshorne,
909 84 227/Johan.Stenshorne@dsb.no

Spørsmål rundt refusjon o.l kan rettes til fagansvarlig i NKA, Anette R. Lindskog / anette@konsertarrangor.no 

*5 NKA-medlemmer får refundert 1500 kr av kursavgiften (NB! Førstemann til mølla, og gjelder i utgangspunktet en person per. medlem /arrangør).

Les mer om kurset her!