#

Knutepunktordningen for festivaler avvikles - flyttes fra Stortinget til Kulturrådet

14.12.2015
En seier for Norske Konsertarrangører som spilte inn denne endringen allerede i 2013.
Foto: Ilja C. Hendel - Kulturminister Thorhild Widvey avvikler Knutepunktordningen.

Onsdag 9. desember la Stortinget Knutepunktordningen død. De 16 Knutepunktfestivalene ble flyttet fra statsbudsjettet til Kulturrådet. Avvikling av Knutepunktordningen er helt i tråd med det innspillet som en rekke musikkorganisasjoner gikk sammen om i evalueringen av ordningen. Norske Konsertarrangører mente så tidlig som i 2013 etter innspill fra våre medlemmer at Knutepunktordningen burde flyttes fra Stortinget til Kulturrådet, som er mer kompetent til å fordele midlene ut ifra en faglig vurdering. I våre innspill til myndighetene er vi klare på at det er viktig med en tredelt festivalordning med ettårig festivalstøtte, flerårig forutsigbar festivalstøtte og en spydspiss-satsning nærliggende den knutepunktordningen slik den var. Det er nå opp til Kulturrådet å legge eventuelle føringer for håndtering av de friske midlene fra Knutepunktordningen. 

Norske Konsertarrangører er glade for myndighetene har tatt oss på ordet og fulgt våre anbefalinger. Vi følger spent med videre i prosessen.