#

Festivaler: Kultur og kommers

09.12.2015
Den nye rapporten “Kultur og kommers – en studie av fem musikkfestivaler i Hordaland og Sogn og Fjordane” ser på festivalen sin betydning for lokalsamfunnet. Festivalene er en viktig lokal møteplass og genererer betydelige kulturelle og økonomiske verdier.
Foto: Himmelhøgt - Malakoff på Nordfjordeid.

Om ringvirkningsanalysen
Ringvirkningsanalysen er utarbeidet av Ideas2evidence og på oppdrag av festivalene Malakoff i Eid, Utkant i Gulen, Vossa Jazz på Voss, Festidalen i Kvinnherad og Tysnesfest på Tysnes i samarbeid med musikkbransjeorganisasjonen Brak.

Les hele rapporten

– Festivaler utenfor storbyene bidrar til å sette kommuner og tettsteder på kartet og bygger lokal identitet. Å vise hva de genererer av økonomiske ringvirkninger utover festivalens omsetning synliggjør enda mer av festivalenes verdi og viktighet for et lokalsamfunn, seier Karen Sofie Sørensen, daglig leder i Brak. 
 
Frivillig innsats skaper verdier
Bare i Hordaland og Sogn- og Fjordane er det rundt 40 musikkfestivaler, og at de i all hovedsak er driftet av frivillighet, er imponerende. Dette er viktige lokale bedrifter med høy omsetning og store ringvirkninger, men som har få personer på lønningslistene.

– Fantastisk kjekt å sjå at alt arbeidet ein legg ned for å lage ein best muleg festival også bidreg til vidare verdiskaping i det lokalsamfunnet vi er så avhengig av, seier festivalsjef i Malakoff Arnt-ivar Naustdal.

– Det er ein større økonomi involvert i kulturarrangement og dette er spesielt viktig for ein stad som Voss, seier Trude Storheim, leiar for Vossajazz. – Rapporten visar at det er viktig med kulturarrangement og institusjonar på mindre plassar og det er bra å få dette bekrefta. Det er kjekt med samarbeid og at festivalane og Brak har gjort denne rapporten saman, avslutter hun.