#

52,4 millioner til 114 festivaler i 2016

16.12.2015
I en pressemelding tirsdag 15.12.15 annonserte Kulturrådet at tildelingene til musikkfestivaler for 2016 var klare. Kulturrådet har fordelt til sammen 52,4 millioner kroner til 114 musikkfestivaler for 2016.

Bilde: Fjord Cadenza i Skodje er en av de nye festivalene som får støtte fra Kulturrådet i 2016. Foto: Fjord Cadenza

Kulturrådet har i høst behandlet 172 søknader til musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca. 136 millioner kroner. 96 festivaler har fått støtte fra festivalordningen, hvorav 16 har fått flerårig støtte. I tillegg har 18 festivaler fått støtte fra musikkarrangørordningen.

Ser hele festivalfeltet i sammenheng
Kulturrådet er opptatt av å sikre et mangfold av festivaler over hele landet, og ønsker at alle sjangere og musikkformer skal nå et nytt og bredere publikum. I årets festivaltildeling har fagutvalget prioritert festivaler av særlig nasjonal, regional og sjangermessig betydning og har vært opptatt av å harmonisere tilskuddsnivået for sammenlignbare festivaler.
 
- Dette har vært viktig fordi Kulturrådet neste år overtar vurderingen av de tidligere knutepunktfestivalene og må se hele festivalfeltet i sammenheng. Det blir en utfordrende men spennende oppgave, som jeg mener Kulturrådet er den beste til å ivareta, sier nestleder i Kulturrådet og leder av Musikkutvalget for arrangørstøtte, Arnfinn Bjerkestrand.
 
Bjerkestrand sier at når Kulturrådet i 2016 overtar knutepunktfestivalene vil det være svært viktig å sikre forutsigbarhet, kontinuitet, fleksibilitet og dynamikk i festivalordningen.
 
-Det har i en periode vært etterspurt en mer systematisk kunnskap om hele arrangørfeltet.  Det er derfor bra at Kulturrådet har tatt initiativ til å utrede og kartlegge arrangør- og festivalfeltet i 2016 sier Bjerkestrand.

Åtte nye festivaler
Utvalget har også prioritert å gi støtte til nye, spennende initiativ, og har derfor valgt å gi støtte til flere mindre festivaler fra Kulturrådets arrangørstøtteordning. I alt er det gitt 2 150 000 kroner til 18 festivaler i ekstra tilskudd fra støtteordning for musikkarrangører.
 
Nye festivaler på ordningen for 2016 er Blastfest (Hordaland), Midgardsblot (Vestfold), Aronnesrocken (Finnmark), Festidalen (Hordaland), Fjord Cadenza (Møre og Romsdal), Kanalrock (Vestfold), Larvik barokk (Vestfold) og Rakettnatt (Troms) – alle med et tilskudd på 100 000, med unntak av Midgardsblot, som flyttes over fra arrangørordningen med en økning på 100 000 til totalt 200 000 og Blastfest som får 150 000.
 
Flerårig tilskudd er i denne runden gitt til Kongsberg jazzfestival (Buskerud), Gloppen musikkfest (Sogn og fjordane), Skjærgårds Music and Mission Festival (Telemark), Sortland jazzfestival (Nordland), Hemnesjazz (Nordland), Oslo internasjonale kirkemusikkfestival, Lofoten internasjonale kammermusikkfest (Nordland), Hilmarfestivalen (Nord Trøndelag), Nordland musikkfestuke, Borealis (Hordaland), Nordlysfestivalen (Troms), Barokkfest (Sør Trøndelag), Nattjazz (Hordaland), Ekko (Hordaland), All Ears (Oslo) og Vossa Jazz (Hordaland).

Fullstendig tildelings- og søkerlister