#

TONO rapportering klubber og spillesteder 2015

18.11.2015
Tiden er inne for TONO-rapportering for klubber og spillesteder som er medlem i Norske Konsertarrangører. Det skal rapporteres for små konserter, store konserter samt bakgrunnsmusikk for hele 2015. Frist 15. Januar 2016.

Bakgrunn
Norske Konsertarrangører (NKA) har siden 2009 forvaltet en TONO-avtale for klubber og spillesteder. Avtalen har basis i en rammeavtale mellom Norsk musikkråd og TONO, som har ivaretatt mylderet av små og store konserter i hele landet som frivillige musikkorganisasjoner arrangerer. Tilsvarende avtale gjelder for 2015  med noen spsifiseringer.

I år skal en rapportere både for små og store konserter og eventuelt bakgrunnsmusikk for hele 2015 på samme rapportskjema. Derfor er den endelige fristen på dette 15. Januar 2016. 

Ny avtale under forhandling
Norske Konsertarrangører er i forhandling med Tono om en ny rammeavtale som skal kunne dekke alle våre medlemmer. Vi jobber med å lande en god rabattavtale. I den forbindelse trenger vi godt tallmateriale for å ha et godt grunnlag. Derfor ønsker vi i denne runden noe flere opplysninger enn tidligere. Det er svært viktig at dere tar dere tid til å fylle inn det tallmateriale vi trenger. Derfor har vi satt endelig rapporteringsfrist til 15. Januar 2016. Men har dere gjennomført alle konserter før jul, så er det bare å sende inn så fort dere har tallene klare.

Nye medlemmer i 2015
For nye medlemmer (klubb/spillested) gjelder TONO avtalen kun fra og med dere er blitt medlemmer med mindre noe annet er avklart. Tidligere konserter må være gjort opp med TONO.                    

  Hovedtrekk ved TONO-avtalen klubber/spillesteder i 2015:

  • Små konserter:  0 - 50.000 i bruttobillettinntekt per konsert eller under 500 besøkende ved gratiskonserter. Arrangørene betaler kr. 315,- pr. konsert, mot kr. 591 i vanlig tariff (minimumstariffen til TONO. Denne tariffen stiger suksessivt i takt med billettinntekten. (Se under fanen konserter på denne siden her)
  • Store konserter: konserter med brutto billettinntekter over kr. 50.000 per konsert. Arrangørene betaler 3 % av billettinntektene. For konserter/festivaler uten billettinntekt og med over 500 besøkende skal det betales kr. 2 per besøkende. 
  • Bakgrunnsmusikk: Klubber som er medlem i Norske Konsertarrangører har rabatt på Tonoavgiften for bakgrunnsmusikk dersom dere benytter det på åpningsdager som det ikke er konsert (dvs. at dager det er konsert, betaler man ikke for bakgrunnsmusikken). Man betaler da kr. 15 per dag.

Rapportering

Rapportskjema kan lastes ned helt nederst på denne siden. Arrangørene fyller inn informasjon, lagrer og sender skjemaet til Norske Konsertarrangører på e-post til: mariann@konsertarrangor.

Rapporteringskjemaet består av flere ark. På framsida skal kun kontaktinfo fylles inn, samt underskrift og fakturainfo. Tallene fra de andre arkene overføres automatisk til den første siden.

På de andre arkene skal man fylle inn dato, lokale, artister, billettpris og antall besøkende og TONO-avgift beregnes automatisk. Vær oppmerksom på at artister må fylles ut under arket på små konserter da regnearket bruker denne kolonnen til å beregne antall små konserter. 

Basert på innsendte opplysningene på rapportskjema blir det generert en faktura fra NKA. Det er derfor svært viktig å holde rapporteringsfristen. Husk å oppgi fakturaadresse om denne er ulik adressene til klubben og e-post adresse som fakturaen blir sendt til.
 

Musikkrapport
I tillegg minner vi om at musikkrapporten skal sendes inn til TONO med jevne mellomrom. Ved å fylle ut musikkrapporten sikrer du at rett komponist eller opphavsperson mottar Tono vederlaget de har krav på.  Musikkrapport kan du laste ned på denne linken under og sende direkte til TONO.

Last ned rapporteringsskjema for konsert/dans


Hvem skal betale?
Den som er ansvarlig arrangør for musikkfremføringen må innhente samtykke fra TONO og betale vederlag. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk og uansett om musikken fremføres 'live' eller innspilt. Gjennom denne medlemsavtalen som NKA forvalter på vegne av TONO, har medlemmene tillatelse til offentlig fremføring av musikk og rapporterer og betaler vederlag gjennom NKA.

Ansvarlig arrangør er den person, bedrift eller organisasjon som byr på musikk offentlig. Ofte er dette den som arrangerer konsertene, men i noen tilfeller kan dette også være spillestedet som har musikk i sine lokaler, med mindre det foreligger konkrete avtaler om at leietaker betaler og rapporterer for TONO.

Mer om TONO og åndsverkloven kan du leser her

Tono rapportskjema for små konserter, bakgrunn og store konserter laster du ned under.

Brukerveiledning

Generelt fyller dere inn dato, lokale, artister, billettpris og antall besøkende. Billettinntektene og beregningen skal utfylles automatisk, Ved gratiskonserter fylles inn antall besøkende. Rull opp til øverst på siden og fyll kun ut felt som har farge (gulbrun) og merk at på forsiden er mange felt låst siden informasjon fra de andre arkene blir overført hit. Derfor er det lurt å begynne med ark 2 , 3 osv. 

 Ark 1: Forsiden:    Her skal kun kontaktinfo fylles inn, samt underskrift og fakturainfo. Tallene fra de andre arkene overføres automatisk her

Ark  2: Små konserter   Her fylles små konserter inn. Obs! fyll inn på linjene med artist da formelen bruker denne linja til å beregne antall små konserter.  Har dere flere band på samme konsert, fylles de på samme linje. I de tilfeller en har ulike pristyper, bruk flere linjer, men ikke fyll inn artist på tilleggslinjene.

Ark. 3: Store konserter  Ved store konserter med billettinntekt over 50.000, fylles informasjon inn her. Husk å ta med artister.

Ark: 4: Store Gratis konserter   Ved store gratiskonserter med over 500 besøkende fylles info inn her. Husk å ta med artister

Ark: 5: Bakgrunnsmusikk     Ved. evt. bakgrunnsmusikk fyller dere inn antall åpningsdager – antall konsertdager (som dere får gratis)

 

Sendes utfylt på e-post til mariann@konsertarrangor.no