#

Vi deler ut midler til konsertarrangører som ønsker å satse på sosialt entreprenørskap

03.11.2015
Sparebankstiftelsen DNB har gitt Norske Konsertarrangører (NKA) midler til et prosjekt som skal bidra til å motivere landets konsertarrangører til å ta et større sosialt ansvar, samt til å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å søke.

Foto: Rekordfestivalen 2015, Olivia Alteryd Kiryd. 

Prosjektet «konsertarrangører og sosialt entreprenørskap» støtter opp om NKAs visjon om å skape gode konsertopplevelser til alle! En konsertarrangør har allerede en svært viktig rolle i sitt lokalsamfunn, som møteplass, kulturtilbyder og som identitetsbygger. Mange konsertarrangører gjør i dag et viktig arbeid for å bygge sitt lokalmiljø og vi har flere eksempler på klubber og festivaler som allerede gjør et viktig sosialt arbeid, uten at dette nødvendigvis er deres primærformål. Gjennom prosjektet ønsker NKA å ufarliggjøre sosialt entreprenørskap som begrep og inspirere konsertarrangører til å ta et større samfunnsansvar. Til syvende og sist skal dette være en vinn- vinnsituasjon for alle parter, noe som innebærer at vi blant annet vil kunne se resultater som større mangfold, styrking av frivilligapparatet, posisjonering av arrangøren, nye publikumsgrupper etc.

Nå lyser vi ut en søknadsbasert ordning der våre medlemmer kan søke om midler til å sette i gang prosjekter med sosialt entreprenørskap som målsetning. Midlene til støtteordningen er gitt som en del av en større gave til NKA fra Sparebankstiftelsen DNB på 1,1 millioner.

-  Mange av landets festivaler og konsertscener er gode arenaer for sosiale entreprenører. Høy grad av frivillig arbeid er ofte synonymt med lav terskel for å kunne delta i arbeidet. Jobber du på klubb eller festival så er det ingen som spør hvilken utdannelse du har eller hvor du jobber. Det viktige er at du kan bære, rydde eller vaske, sier Linn C. Lunder i Sparebankstiftelsen DNB.

Søknadsordningen er todelt ved at dere som konsertarrangører kan søke om ren økonomisk støtte og/eller prosessledelse og faglig veiledning til å få utviklet prosjektet som skal bidra til sosialt entreprenørskap. Dersom dere har en idé eller et ønske om å gjøre dette så ber vi dere om å søke. Midlene som deles ut må ha en varig verdi.

Kanskje dere allerede driver med sosial involvering og jobber med flere gode prosjekter. Med denne støtteordningen ønsker vi å bidra til at disse prosjektene skal få en mer langsiktig form, ved å tenke entreprenørskap inn i prosjektene. Målet er å skape sosialt entreprenørskap av de gode prosjektene konsertarrangører allerede gjør. 

Søknadsordningen skal være lett tilgjengelig og kravene til rapportering er enkle. Det vi ønsker er dokumentasjon i form av bilder og enkel informasjon. Mottakere av støtteordningen kan også bli bedt om å stille opp på intervjuer som skal danne grunnlaget for boken – Konsertarrangører som sosiale entreprenører.

Søknadsfrist er 10. desember.  Ta kontakt med prosjektansvarlig Henriette Larsen dersom dere har spørsmål eller lurer på om dere kan søke.


Søknadsskjema