#

Arrangører og krisebredskap

18.11.2015
Terrorangrep med omfang av de som fant sted i Paris er heldigvis ekstremt sjeldne. Norsk politi følger situasjonen i Paris og samarbeider tett med PST og KRIPOS om iverksetting av eventuelle tiltak. Det er fortsatt slik at trusselbildet i Norge er uendret.
Foto: Terminalen Byscene, Ålesund - Johannes Lovund 2015

I en pressemelding 14. november skriver PST følgende: 

- Det foreligger ingen informasjon som knytter angrepene eller gjerningspersonene til Norge. I trusselvurderingen fra Felles kontraterrorsenter (FKTS) i oktober vurderer vi det som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep i Norge. Trusler og oppfordringer fra blant annet ISIL kan påvirke enkeltpersoner eller små grupper til å gjennomføre terrorangrep. Denne vurderingen gjelder fortsatt. En viktig oppgave er å fortsette å følge med på ekstreme miljøer i Norge. Vi vurderer fortløpende om situasjonen påvirker Norge eller norske interesser.

Norske myndigheter og Politiet har ikke oppjustert trusselnivået i Norge og Norske Konsertarrangører mener helt tydelig at arrangører skal fortsette å arrangere gode konserter på lik linje som at befolkningen skal fortsette å kose seg på konsert.
 
Skal du arrangere festival eller en stor konsert i nær fremtid og har spørsmål i fobindelse med sikkerhet, ta kontakt med ditt lokale politidistrikt. Kontakt gjerne Norske Konsertarrangører i tillegg og se forøvrig Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Se også Terrorsikring - Veileder i sikrings- og beredskapstiltak fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) som ble revidert i november 2015.