#

Søk Frifondmidler - Ny frist 6. november!

02.11.2015
Ønsker du å gjennomføre musikkrettede ungdomsprosjekter men mangler midler til å gjennomføre? Din klubb eller festival kan på en enkel måte søke om frifondmidler til konserter og musikkaktiviteter, forutsatt at dere er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier. Det er over 500.000 i potten, så ikke nøl med å søk! Søknadsfrist for høsttildelingen er utvidet til 6. November 2015.

Foto: The Rebels - Trollrock

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i Norske Konsertarrangører (NKA) er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente til konserter og musikkrelaterte prosjekter. 

Hvor søker du?
Medlemmer i Norske Konsertarrangører (NKA) skal søke direkte til NKA.  
Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Bruk søknadskjema nederst på siden.

Arrangører som ikke er medlem i NKA eller andre organisasjoner som deler ut midler til egne medlemmer søker Frifond Musikk.

Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i NKA gjelder følgende kriterier;

  • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
  • Organisasjonsform: kun Frivillige organisasjoner/frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke.
  • Fra og med i år skal bluesklubber som har ungdomsprosjekt søke direkte til NBU


Søknadsfrist:
Ordningen har to søknadsfrister: 1. juni og 1. november (utvidet til 6. november i 2015). En søker alltid om prosjekt fremover i tid, ikke prosjekt som allerede er gjennomført.

Hva kan du søke om:
Det gis mellom 5.000- 25.000 i støtte per prosjekt/søker.

For medlemmer i NKA skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for 2015 og planlagt program i prosjektperioden, er garantert 5.000,- i grunnbeløp gitt at dere oppfyller hovedkriteriene. For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg til søknadsskjemaet legge ved;

  • Prosjektbeskrivelse Beskriv mål og gjennomføring for prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.) Husk å ha med ungdomsfokus i prosjektbeskrivelsen.
  • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
  • Konsertoversikt over gjennomførte konserter i 2015, samt konsertene dere søker støtte til i 2016.


Rapportering:
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Dette gjelder ikke søknader som ble behandlet 1. juni i 2015 siden rapporteringsfristen ikke er gått ut enda.Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.


Send søknad:
Det er utarbeidet et digitalt søknadsskjema. Får dere problem, ta kontakt og send informasjon over på e-post. Det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet.

Vær nøye med å ha med all informasjon som er etterspurt og hold søknadsfristen 1. November. Vi oppfordrer dere til å søke i god tid. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottatt og eventuell oppfølging om noe mangler.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@konsertarrangor.no eller ring 22 20 00 22/90 63 06 77 , så hjelper vi dere så godt vi kan.