#

Arrangørenes yndlingsbok handler om juss

29.10.2015
I 2013 lanserte Norske Konsertarrangører Jusshåndboken for konsertarrangører. Boken er en juridisk veiledning for helårsarrangører og festivaler i Norge og var tydeligvis veldig etterlengtet siden vårt lager nå er helt tomt! Heldigvis har Sparebankstiftelsen DNB bevilget 50 000 kr til nytt opplag med en revidert utgave. I tillegg til at medlemmene våre bruker håndboken flittig er det også flere høgskoler og universitet som benytter seg av boken i sin undervisning.
- Det er svært gledelig at våre verktøy benyttes aktivt av konsertarrangører og i utdannelsen av fremtidige konsertarrangører. Etterspørselen etter Jusshåndboken har vært helt enorm og det er helt tydelig at konsertarrangørene i Norge stadig blir mer profesjonelle i alle ledd. Våre håndbøker bruker konkrete eksempler fra medlemsmassen og delingsgleden gjør at våre publikasjoner kan belyse problemstillinger og utfordringer som andre mer generelle håndbøker ofte overser, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Torbjørn Heitmann Valum.
 
Inntil arbeidet med å revidere Jusshåndboken og produsere nytt opplag er ferdig kan dere benytte den bladbare pdf-versjonen som ligger her.
 
- For å drive forsvarlig og arrangere gode konserter er det viktig å ha en viss kunnskap om det juridiske landskapet. Her er Jusshåndboken et godt eksempel på en praktisk og lettfattet håndbok som kan benyttes av både erfarne og ferske arrangører uten juridisk bakgrunn. Siden lageret er helt tomt for bøker så tyder det på at vi har klart å gjøre jussen tilgjengelig og forståelig og at konsertarrangører ønsker mer faglig tyngde, sier jurist og forfatter av boken, Henriette Larsen.
 
I tillegg til Jusshåndboken har Norske Konsertarrangører flere håndbøker og publikasjoner som er tilpasset arrangører. Sist i rekken er Økonomihåndboken som ble lansert under Arrangørkonferansen i Ålesund 16.-18 oktober. Økonomihåndboken gir en innføring i økonomi spesielt rettet mot konsertarrangører og skal være en hjelper i det daglige arbeidet slik at man som arrangør kan lage enda bedre og økonomisk gode arrangement. 


Les pdf-utgaven her