#

12.09.2014
1. januar 2014 ble det innført krav om føring av personallister for serveringssteder som har mer enn 25% av omsetningen sin fra serveringsvirksomhet. Mange arrangører har måttet forholde seg til dette og har hatt utfordringer knyttet til blant annet omfang og systemer. Mange har også brukt mye tid på selve føringen av listene. NKA er i dialog med Skattedirektoratet og dette er de ferskeste avklaringene på noen sentrale spørsmål.
  1. Krav til at personallisten skal inneholde fødselsnummer eller D-nummer:

For utenlandske frivillige som ikke trenger D-nummer av andre grunner enn av hensyn til personallisten, kan det unnlates å angi D-nummer i personallisten. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at vedkommendes fulle navn og fødselsdato står i personallisten og at gyldig legitimasjon kan fremvises ved eventuell kontroll.

  1. Hvilke personer skal stå oppført i personallisten:

Skattedirektoratet legger til grunn at det ved arrangementer med et stort antall frivillige er naturlig å avgrense det personalpliktige området til serveringsstedet/barområdet. Dette betyr at det kun er personale som jobber med å selge serveringsvarer over disk som har plikt til å stå oppført i personallisten. Annet personale, som f.eks. vakter, riggepersonell etc kreves ikke oppført i listen.

Vi opprettholder dialogen med myndighetene, men dette er i utgangspunktet gode nyheter for frivilligfeltet i Norge.