#

30.09.2014
For første gang gjennomfører Norske Konsertarrangører årets festivalundersøkelse i samarbeid med Norsk jazzforum, Norske Festivaler og Folkorg. Med dette håper vi å få en mer komplett oversikt og et bedre tallgrunnlag for festivalfeltet i Norge, som igjen er et viktig verktøy i vårt interessepolitiske arbeid med å bedre rammevilkårene for festivaldrift i landet.

I disse dager strømmer svarene inn fra landets festivalarrangører.

- Dette er veldig positivt. For det første vil vi danne oss et mye mer helhetlig bilde av festival-Norge, og for det andre slipper festivalene å svare på flere forskjellige undersøkelser. Vi mener også kvaliteten på undersøkelsen er bedre i år, hvor blant annet Statistisk sentralbyrå har vært inne med sin kompetanse. Vi er spente på 2014-tallene og gleder oss til å presentere disse, sier fungerende daglig leder i Norske Konsertarrangører Gry Bråtømyr.

PS! Medlem Norske Konsertarrangører, men ikke mottatt undersøkelsen? Send en mail til post@konsertarrangor.no.