#

Søk Frifond 1. november!

15.10.2014
Ønsker du å sette igang eller videreføre ungdomsprosjekter rettet mot musikk, men mangler midler til å gjennomføre? Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter så lenge din organisasjon er medlem i Norske Konsertarrangører og oppfyller visse kriterier. Søknadsfrist for høsttildelingen er 1. november. Det er denne runden rundt 700.000 kroner i potten!

Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge.

For medlemmer i Norske Konsertarrangører, er denne aktiviteten naturlig nok knyttet opp mot musikk og konsertarrangering. Har du gode ungdomsprosjekt eller ungdom som deltar i din klubb/festival, så kan det være penger å hente til konserter og musikkrelaterte prosjekter.

Hvor søker du?
Medlemmer skal søke direkte til Norske Konsertarrangører.
Det er et styreoppnevnt utvalg som behandler og tildeler alle søknader fra våre medlemmer. Bruk søknadskjema/portal nederst på siden.

Arrangører som ikke er medlem i  Norske Konsertarrangører eller andre organisasjoner som deler ut midler til egne medlemmer kan søke Frifond Musikk
etter gitte kriterier.


Hvem kan søke?
Foruten medlemskap i Norske Konsertarrangører gjelder følgende kriterier;

 • Ungdomsprosjekt: 1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller at det er et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.
   
 • Organisasjonsform: gjelder kun frivillige organisasjoner/frivillig forening som har aktivitet rettet mot barn og unge. AS, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan dessverre ikke søke.


Søkerguide for medlemmer i Norske konsertarrangører
Det er mulig å søke 2 ganger per år; 1. juni og 1. november. Det gis minimum 5.000 / maksimum 25.000 i støtte per prosjekt.

Grunnbeløp 
For medlemmer i Norske konsertarrangører skal Frifond først og fremst være en ubyråkratisk støtteordning. Alle som søker og sender med en oversikt over konserter for 2014 og planlagt program i 2014/2015, er garantert 5000,- i grunnbeløp, gitt at dere oppfyller hovedkriteriene. Disse omfatter at 1/3 av medlemmene i organisasjonen under 26 år (eller har et spesifikt ungdomsprosjekt) og at dere er en frivillig forening.

Prosjektstøtte
For å få støtte utover grunnbeløpet må dere i tillegg til søknadsskjemaet (som du finner nederst på siden) må dere også ha med:

 • Prosjektbeskrivelse med mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter osv.)
   
 • Budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til. Ha med alle relevante utgifter og inntekter for prosjekt. Ikke send med et års/driftsregnskap, men budsjett for det konkrete prosjektet.
   
 • Konsertoversikt over gjennomførte konserter i  2014, samt konsertene dere søker støtte til i 2014/2015.

Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Om fristen ikke er gått ut som ved tildelingen våren 2014, så er det selvfølgelig mulig å søke likevel. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.

Send søknad
Som forrige runde, skal det søkes digitalt. Får dere problem, ta kontakt og send informasjon over på e-post. Det er mulig å laste opp vedlegg i skjemaet.

Vær nøye med å ha med all informasjon som er etterspurt og hold søknadsfristen 1. november. Vi oppfordrer dere til å søke i god tid. Alle søkere får beskjed om at søknaden er mottat og eventuell oppfølging om noe mangler.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med mariann@konsertarrangor.no eller ring 22 20 00 22, så hjelper vi dere så godt vi kan.

Lykke til!