#

Ønsker du å sitte i styret til Norsk Rockforbund?

22.11.2013
På landsmøtet til Norsk Rockforbund, 9-11. mai 2014, skal det velges et nytt styre for perioden 2014 til 2016. Valgkomitéen er nå i gang med å se etter aktuelle kandidater. Har du forslag til aktuelle kandidater eller ønsker du selv å stille til valg? Da er tiden inne for å melde din interesse.

I henhold til Norsk Rockforbunds vedtekter skal valgkomitéen vurdere kandidater og innstille på et styre basert på følgende kriterier: Kompetanse, geografisk spredning, kjønnsmessig balanse. Styret skal som helhet gjenspeile medlemsmassen, men det er ikke et krav om medlemstilknytning for å stille til styret.

I den forbindelse ønsker vi at aktuelle kandidater nominerer seg selv eller blir nominert av andre. Ønsker du å stille til valg eller har forslag til personer som kan være aktuelle kandidater, send oss informasjon om navn, alder, geografisk plassering, kort CV og eventuell tilknytning i forhold til medlemsmassen.

Valgkomitéen ble valgt på Landsmøte 2012 og består av: Kristin Øygarden (leder), Wiggo Larsen, Linnéa Svensson, Heidi Elise Kvale og Thomas Evensen.

Forslagene sendes til heidi.kvale@gmail.com

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen utgangen av mars 2014.

Frist: 15. januar 2014