#

Norsk Rockforbund på by:Larm 2013

12.02.2013
Denne uken samles musikkbransjen på by:Larm og Norsk Rockforbund er i år mer synlig enn noen gang i seminarprogrammet. NRF presenterer både paneldebatter og faglige sesjoner hvor tema spenner fra kulturhusboom til internasjonalt bookingseminar og fremtidens konsertopplevelser. Legg merke til seminarene med forhåndspåmelding.

Onsdag 13. februar

Bookingseminar

Kl.15:00
Rom: Hovedøya

I samarbeid med Øyafestivalen inviterer NRF til bookingseminar. Dette er bookingseminar for viderekommende, der nivået er høyt. Vi ser på utfordringene i internasjonale kontrakter, detaljene rundt YouRope 2013, og generelle problemstillinger og former for uformelt samarbeid mellom bookere.

OBS! Seminaret er fullbooket

Mandat vs behov og etterspørsel

Kl.16:45
Rom: Safety Pin

Rock City Namsos har et nasjonalt mandat, men har frem til nå fremstått som et rent Namsosprosjekt. Nylig sprakk nyheten om gigantunderskudd. Hvilke forventinger fulgte med mandatet utdelt av politikerne?
Rockcity

Mandatet deres fra Kulturdepartementet sier; «Rock City Namsos skal være et ressurssenter for profesjonell musikk». «…være et bransjesenter som skal være et sted for utvikling av ideer, prosjekter, bedrifter og kompetanse, og skal omfatte et Trønderrockmuseum. Rock City har som mål å bidra til profesjonalisering av bransjen». De startet allerede i 2005, men frem til nå har norsk musikkbransjen sett lite til, og forstått enda mindre av hva Rock City er tenkt skal være. Det kan ha flere årsaker.

Er tanken en rolle som overordnet organ for alle de regionale kompetansesentrene? Er det et behov for et nasjonalt ressurssenter? Hva ønsker bransjen selv? 
Skal Rock City Namsos spre fagkompetanse nedover til de eksisterende regionale sentrene? Er organisasjonen tenkt som en nasjonal paraply ala Norsk Idrettsforbund? 

Hva var, og er grunntanken i et samlet tilskudd fra Kulturdepartementet og fylkeskommune på hele 10 millioner til 1 aktør, og hvordan er det tenkt at dette skal komme hele det nasjonale rytmiske feltet til gode? Nylig kom også nyheten om at Rock City går 7 millioner i underskudd i 2012. 

Mange lurer og 10 millioner lar seg sjeldent tildeles uten diskusjon. Denne paneldebatten vil forhåpentligvis besvare mange spørsmål.

Panel: Maria Engström (styremedlem, Rock City), Jørgen Skauge (Daglig leder, BRAK), Line Endresen (Daglig leder, Norsk Rockforbund), Christian Wadahl Uhlen (kst. daglig leder, Gramart), Ragnhild Kvalø (fylkeskultursjef, NTFK), Kjersti Stenseng (Statssekretær, KUD).

Moderator: Kristin Danielsen (tidl. dir. MIC) 

Torsdag 14. februar

RFID-teknologien inn i arrangørbransjen 

Kl.13:00
Rom: Club 7

Radio Frequency Identification (RFID) er på full fart inn i mange markeder. RFID er en metode for å lagre og hente data ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. Dette er en liten brikke som kan festes til eller bygges inn i et produkt, et dyr eller en person

RFID

Dagligvarebransjen har for lengst begynt å ta i bruk teknologien, spesielt i forbindelse med sporing, logistikk, verdikjedestyring og lagerkontroll. Nå er også teknologien på vei inn i musikkbransjen, og da spesielt i armbånd. Med en RFID-brikke bygd inn i konsert- og festivalarmbånd kan man få tilgang til enormt mye informasjon. Hvor mange som til en hver tid er inne i/på lokalet/festivalen, hvor de befinner seg i lokalet/området, hvor og hvor mye de handler for, oppdage køer ved toalett, serveringspunkt, scene og utslipp før de eskalerer til et problem. Hvilke konserter på en festival eller i huset går publikum på, hvor samles folk i forhold til rømningsveier, er det personer igjen i bygningen ved en evakuering?

Teknologien kan med andre ord gi oss masse nyttig og viktig informasjon, men ønsker vi å bli «overvåket» på denne måten, og hvor går grensene i forhold til personvernet?

Panel: Lars Berg Giskeødegård (Kodebyraaet), TBA (Datatilsynet), Greg Parmly (Intellitix), Craig Bennett (IDC&C Ltd.)

Moderator: Ketil Hvindenbråten

Kultur- og konserthusboom 

Kl.15:00
Rom: Safety Pin

Viktige kulturelle arenaer for et bredt publikum, eller kommunale signalbygg uten innhold og levedyktighet?

Kulturhus _BH (1)

Kultur- og konserthus spretter opp, og varierer fra viktige, sterke kulturelle fyrtårn til økonomiske sorte hull i kommunekasser. Til tross for at enkelte roper et varsko, så bygges det kulturhus som aldri før. Skal hver by ha en «rett» til sitt eget lokale kultur- eller konserthus, eller er det mer økonomisk å tenke regionalt, som f.eks. med sykehusene. I hvilken grad påvirker kostnadskrevende kultur- og konserthus lavterskeltilbudet, og slipper populærmusikkulturen til i husene? Lever de nye kultur- og konserthusene godt side-om-side med klubbsegmentet som skal ta være på underskogen, eller skummer de fløten av det klubbene gjør for å bygge nye artister? Er kultur- og konserthusenes tanke om flerbruk en suksess, og er de økonomisk lønnsomme?   

Paneldeltagere: Georg Arnestad (Kulturforsker – HiSF), Alfred Solgård (Buen Kulturhus, Mandal), Runar Eggesvik (Trøbbelskyter), Thor Olav Fjellhøy (NKN), Frank Nordby (Kultursjef, Stjørdal kommune) og Kjersti Stenseng (Statssekretær KUD)

Moderator: Esben Hoff – KultMag

Fredag 15. februar

Fremtidens konsertopplevelser

Kl.12:00
Rom: Safety Pin

«Konserter oppleves best live», men ting tyder på at teknologien er i ferd med å bli så bra, at flere trolig vil velge å oppleve konsertene i komfortable hjemmesofaer eller moderne digitale kinosaler. Med dagens lydsystemer kan man få «live»-følelsen inn i stua, og bli med helt opp på scenen til artisten.

Kinosal

Kraner og flyvende kamera sørger for helt unike, spektakulære bilder som fanger øyeblikkene der og da. I sum får man en følelse av å være der, uten å fysisk være der.

Naiv science fiction, eller en kommende virkelighet som vil påvirke alt vi kjenner som ‘livemarkedet’?

Live Nation og Rolling Stone selger allerede «Front Row Seats» i livestream fra flere konserter, og populære Coachella kjørte 3 parallelle streams fra årets festival. Austin City Limits Music Festival streamet i år over 130 konserter med bl.a. Red Hot Chili Peppers, The Black Keys and Jack White. Bekvemlighetskulturen omgir oss, og teknologien har gjort sprang som gjør at flere ser et helt marked som åpner seg.

Hva vil dette gjøre med livemarkedet, når du heller kan sitte hjemme eller i et behagelig kinosete? Hva kan dette bety for artistene, både økonomisk og markedsføringsmessig?

Panel: Chris Roach (Head of Business Development, AEG Digital Media), Bugge Wesseltoft (artist), Knut Schreiner (artist og skribent), Claes Olsen (festivalsjef, Øyafestivalen) og Trond Kvernstrøm (adm.dir, Monster) og Gjermund Moastuen – (Universal Music).

Moderator: Paal Ritter Schjerven (Popsenteret) 

Utfordringer ved midlertidige konstruksjoner

Kl.13:15
Rom: Safety Pin

Hva skjer hvis scenen din blåser ned? Er lovverket rundt midlertidige konstruksjoner tydelig nok?

Midlertidig Ras
Foto: Reuters

I Norge har vi vært relativt forskånet for de alvorlige ulykkene rundt midlertidige konstruksjoner. I utlandet har man hatt flere katastrofale uhell. Hvem har ansvaret når konstruksjonen svikter?

Arrangementssektoren er stolt av sin evne til å få jobben gjort. Imidlertid er det fordeler og ulemper ved denne tilnærmingen. Det å kunne «ta ting på hælen» eller «løse ting i siste liten» har alt for ofte blitt normen. Resultatet er en tilnærming som reduserer kvaliteten og reservekapasiteten man hadde bygd opp igjennom god planlegging. Tiden blir spist og det blir vanskeligere, for ikke å si umulig, å gjennomføre de kontrollrutiner som en gang var en del en den opprinnelige planen for arrangementet.

Vi har samlet et kompetent panel med fagpersoner og myndigheter til en felles dialog om aktuelle problemstillinger.

Panel: Frode Grindahl (DIBK), Svein Egil Hernes, Kristian Svantorp (Øyafestivalen), Terje Haakonsen (Upstage AS), Lars Dalgaard (daglig leder, OB Wiik).

Ordstyrer:
Lars Tefre Baade (Norsk Rockforbund) 

Ukultur vs. Lovverk

Kl.14:30
Rom: Safety Pin

Som arrangør har du et overordnet HMS-ansvar for alle dine underleverandører. Er arrangørene klar over sitt ansvar, og hvordan følger de opp dette ansvaret ovenfor leverandør? Hva gjør de, når de skriver avtaler med sine leverandører etter regelverket, men allikevel fortvilende må observere at deres avtaler ikke blir fulgt. Føler leverandørene ansvaret og kjenner de regelverket godt nok?

HMS

Tid, økonomi og «The Show Must og On» spiller en rolle, men praksis fra andre bransjer med lengre erfaring forteller om en mye strengere indre justis hos leverandørene.

Hvem har det egentlige ansvaret når den frivillige eller profesjonelle riggeren faller ned fra stillaset, usikret og uten hjelm? Er det arrangør, eller innleid leverandørs ansvar? Hva forteller lovverket oss om dette? Hva kan vi som arrangører gjøre for å få leverandørene til å bli flinkere til å overholde sitt ansvar?

Erfaringer forteller oss at både arrangører og leverandører trenger å bli dyktigere på feltet.

NRF inviterer til dialogmøte om temaet for å se på hvordan leverandørfeltet og arrangørene kan snakke bedre sammen om hverandres ansvar og plikter i slike saker. 

OBS! Maks 20 plasser, få plasser igjen. Påmelding til post@norskrockforbund.no

Pølsefest med kåringer

Pølsefest

Vi viderefører selvsagt vår tradisjonelle pølsefest for medlemmer og samarbeidspartnere. Selvsagt også i år på Rockefeller. Nytt av året er at dette blir arenaen for utdelingen av prisene "Årets festival" og "Årets konsertarrangør".

Les mer om dette her.