#

Forny ditt medlemskap i Norsk Rockforbund for 2013

02.01.2013
2012 har vært et fantastisk år for konsertarrangørenes interesseorganisasjon Norsk Rockforbund! Ny medlemsrekord med 279 medlemmer og rekordaktivitet. Om du ønsker å være medlem også i 2013 er tiden nå inne for å fornye medlemskapet. Vi har laget et enkelt skjema vi ber dere fylle ut så raskt som mulig. Dette vil danne grunnlag for kontingenten for 2013, og dere vil motta faktura fortløpende.

I år er det nye kontingentsatser etter at NRFs landsmøte i 2012 vedtok at kontingenten for 2013 skal baseres på total brutto omsetning med utgangspunkt i siste avsluttede regnskapsår. Med total brutto omsetning menes alle inntekter, inkludertbillettsalg, sponsorstøtte, serveringsinntekter, offentlig støtte og annet.

Vi ber dere fylle ut alle feltene ettersom vi er svært avhengige av realistisk tallmateriale i vårt arbeid opp mot offentlige myndigheter, forskning, medlemsavtaler og støtteordninger.

Kontingentsatser for 2013

Nivå Grunnlag: brutto omsetning (siste avsluttede regnskapsår) Sats
1 0 - 500 000 500
2 500.000 - 1 million 1200
3 1 million - 4 millioner 3800
4 Over 4 millioner 6000

Hvorfor være medlem? 

Ta kontakt dersom du har spørsmål: post@norskrockforbund.no eller 22 20 00 22.