Tildelinger Frifond 2010

07.12.2010
Norsk Rockforbunds Frifondsutvalg har hatt møte, og høstens tildelinger er som følger:

frifond 2

Dersom du har spørsmål angående tildelingene, send en e-post til post@norskrockforbund.no.

 • Aktive Studenteres forening 12500
 • Akustisk Tromsø 2500
 • Arendal Rock klubb 15000
 • Audunbakkefestivalen 12500
 • Blåfrostfestivalen 25000
 • Brannvakta Studentersamfund/Hydranten 7500
 • Decent Booking 25000
 • Fan it Bluesklubb 21500
 • Fauske Bluesklubb 25000
 • Festivalen sin 7500
 • Galleriet Studenthus 20000
 • Gloppen Musikkforum 17500
 • Gloppen Scene 25000
 • Hagan Bluesklubb 20000
 • Hamar Bluesklubb 25000
 • High voltage Rockeklubb 15000
 • Klubben Fot/Ungfot 5000
 • Konsertforeningen Betong 25000
 • Lillesand Rockeklubb 5000
 • Matendo Kultursenter 17500
 • Munkebusiness 5000
 • Narvik Bluesklubb 5000
 • Rockeklubben Husnes 22500
 • Samfunnsvitenskaplig Fakultetesforening 13000
 • Sandnes Rockeklubb 12500
 • Sandvika Scene 20000
 • Skedsmo Bluesklubb 25000
 • Sortland Rockeklubb 7500
 • Steinkjer pønkforening 5000
 • Studentenes Musikkforening 5000
 • Studentforeningen Borg 5000
 • Studentsamfunnet i Sogndal/Meieriet 12500
 • The Untochables Hard rock club 12500
 • Tonehjulet Kräftpest 15000
 • Trashpop 7500
 • Ørsta Rock 22500
 • Østkanten Bluesklubb Oslo 7500
 • Ålvik Rock 5000

Frifondutvalget består av Frøydis Moberg, Kristin Øygarden og Tony Winkler.

Kristin Øygarden meldte seg innhabil i tildelingen til TrashPop.
Frøydis Moberg meldte seg innhabil i tildelingen til Blåfrostfestivalen.