Parkanna på: Eikerapen Roots Festival

14.12.2010
Parkanna på: er en intervjuserie på Norsk Rockforbunds nettsider hvor vi intervjuer medlemmer som gjør noe spesielt eller fortjener en liten oppmerksomhet. Denne gangen tok vi en prat med Eikerapen Roots Festival og festivalsjef Tor Åge Eikerapen.

eikerapen

Eikerapen selv.

For ikke lenge siden delte Eikerapen Roots Festival ut 130 000 kroner til lag og foreninger som har bidratt til å rekruttere frivillige til årets festival i Åseral. Helt siden starten i 2004 har Eikerapen Roots Festival gitt overskuddet fra matsalget på festivalen lokale lag og foreninger som de samarbeider med. I år ble festivalen utsolgt og overskuddet på matsalget ble rekordstort. Mange lag med trang økonomi får nå penger til å utvikle seg og realisere noen av sine drømmer.

Fortell om pengene dere har gitt til de frivillige lagene. Hvorfor har dere gjort dette?
Uten de frivillige klarer vi ikke å lage festival på Eikerapen. Vi er derfor evig takknemlige for at lag og foreninger hjelper oss å rekruttere folk. Lag og foreningene gjør et utrolig viktig arbeid i sine lokalsamfunn året rundt og vi er stolte over å kunne være med på å støtte opp om dette. Helt siden oppstarten i 2004 har vi gitt overskuddet fra matsalget på festivalen til de lag og foreningene vi samarbeider med. Det må også sies at over halvparten av våre frivillige ikke har noen tilknytning til lag og foreninger, men gjør en like god jobb for det!

Hvilke hovedutfordringer opplever dere som konsertarrangør i Norge i dag?
Mangelen på nye norske headlinere! For en festival som ikke er stor nok til å booke utenlandske størrelser så er det utfordrende å lage en spennende program uten for mye resirkulering av headlinere. 80% av våre artister er i kategorien “nye og lovende” og det er disse som gir festivalen særpreg og innhold. Men dessverre er det slik at vi er helt og holdent avhengig av de 20% av artistene som kan kalles headlinere og som gjør at vi får volum på billettsalget. I Norge har headlinerne har stort sett vært den samme gjengen med artister de siste 10 årene og det er svært sjeldent at det kommer nye artister til som greier å bli så store at de kan selge ut de store scenene.

Benytter dere dere av de støtteordningene som finnes for konsertarrangører? Om ikke, hvorfor ikke?
Vi søker støtte overalt hvor det er mulig og oppdager stadig nye steder vi kan søke. Det finnes mye penger der ute, men det kan være vanskelig å få oversikt.

Hva mener dere er det viktigste NRF bør jobbe for i året som kommer?
Få regulert utgiftene til politivakthold og gjøre alle de gode tilbudene deres enda mer kjent blant norske arrangører.

Eikerapen Roots Festival startet opp i 2004 og holder til i Åseral i Vest-Agder og har 6 scener, 30 band, 450 frivillige og 8000 gjester hvert år.