Invitasjon til kurs: Sikkerhet ved store arrangement

20.12.2010
Den som arrangerer en konsert, en festival, en fotballkamp eller et annet stort arrangement, ønsker at arrangementet skal være vellykket. I det ligger mye; en god lydopplevelse kunstnerisk suksess, fint vær hvis det er utendørs, en god stemning og økonomisk kvalitet, men også en trygg opplevelse for publikum. For å sikre tryggheten best mulig, må den planlegges. Man må finne hva som kan gå galt, hvordan man kan unngå at det inntreffer og hva man skal gjøre hvis det likevel skjer.

Bukta

Kurset holdes i regi av NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap) i samarbeid med Norsk Rockforbund og er et oppfølgingskurs knyttet til veilederen Sikkerhet ved store arrangement som ble lansert på festivaleseminaret i Tromsø 12.nov 2010.

Tidspunkt: 24.januar – 28.januar
Sted: NUSB sine lokaler – Heggedal.
Pris: 3.000,- inkludert kost, losji og kursmateriell.
Påmeldingsfrist: 4.januar

Les mer hos NUSB.