Resultater - Festivalundersøkelsen 2010

13.11.2010
I forbindelse med Norsk Rockforbunds årlige festivalseminar foretas det hvert år en spørreundersøkelse blant medlemsfestivalene om året som har gått. Undersøkelsen gir oss en oversikt over status for det norske festivalmarkedet i 2010. Resultatene viser en oppgang på 18 % i antall festivaldøgn, samtidig som vi ser en nedgang på antall band på hele 13 %.

festival

Oppsummering av festivalsommeren
Tallene fra festivalsommeren 2010 viser at antall festivaldøgn øker og at optimismen fortsatt er stor i festival- Norge. En interessant tendens er at festivalene i år har redusert antall artister på sine scener. De siste årene har tilbakemeldingene vært at festivalene har opplevd en kraftig økning i artistkostnadene, og det kan virke som at festivalene i år har tatt et bevisst valg på å redusere antall artister.

Det har vært en markant økning i antall festivaler som har gått med røde tall i 2010, men vi er fortsatt langt fra 2008, da hele 20 av 42 festivaler gikk i minus. Likevel ser vi i år at det er større sprik mellom festivalenes resultat og både underskuddene og overskuddene er mer betydelige. 8 av festivalene hadde et overskudd på mer enn en halv million og 4 festivaler tapte mer enn en halv million.

Resultat 2010: 14 av 48 festivaler med røde tall
Resultat 2009: 8 av 44 festivaler med røde tall
Resultat 2008: 20 av 42 festivaler med røde tall

Antall festivaldøgn: Ca 690.000 (+ 18 % fra 2009)
Total omsetning: Ca 410 millioner kroner (+ 10 %)
Antall frivillige totalt: Ca 20.000 (- 1 %)
Antall artister totalt: 1340 (- 13 %)

Totale sponsorinntekter: Ca 39 millioner kroner (rene kroner, har ikke tall fra 2009)
Total offentlig støtte: Ca 20,5 millioner kroner (+ 1 %)

Gjennomsnittsfestivalen har 11.203 festivaldøgn, 28 artister, organiserer 326 frivillige og har en omsetning på 6 millioner. 52 % av festivalene omsetter for 0-2 millioner kroner, 29 % av festivalene omsetter for 2-10 millioner kroner og 19 % av festivalene omsetter for mer enn 10 millioner kroner. Dette viser at selv om gjennomsnittsfestivalen synes å være forholdsvis stor (6 mill.) er den store majoriteten av norske festivaler små festivaler.

Norsk Rockforbunds årlige festivalseminar arrangeres i Tromsø i helgen 12.- 14. november, der i underkant av 100 personer fra 27 festivaler er samlet. Tallene fra den årlige internundersøkelsen ble presentert lørdag formiddag.

For ytterligere informasjon og kommentarer:
Daglig leder i Norsk Rockforbund – Line Endresen: 93 09 37 39
Tillitsvalgt for festivalene (NRFE)- Eirik Høyme Rogn: 97 10 99 03